this site in english

 

¬ Съдържание

¬ Какво е Електронна търговия?

 

1. Въведение
   a) търговия
   b) е-търговия
   c) извършване
   d) започване
2. Елементи
3. Възможности
   a) маркетинг
   b) пазаруване
   c) поръки
   d) изпълнение
   e) клиентско обслужване
4. Внедряване
5. Интегриране Предишна страница

стр. 12

 Следваща страница

» 3. Възможности

 

3.   Функционални възможности.

Водейки се от всички тези препоръки, изисквания, ограничения и най-вече от нуждите на голям кръг клиенти, нуждаещи се проектиране и разработка на уеб сайтове за електронна търговия в Интернет, нашата фирма се е постарала да разработи отделните компоненти на такъв уеб сайт и да ги обедини в един продукт. Този продукт може да бъде основа за разработването на напълно функционални по възможности и персонализирани по отношение на графичното оформление и дизайн уеб сайтове на различни клиенти.

Независимо от мащабите на вашата търговска дейност, дали имате 10 или 10 000 продукта, системата може да се настрои за всеки един електронен магазин, като в повечето случаи без да е необходима нашата намеса.

Нека да разгледаме какви са препоръките към функционалните възможности, които трябва да притежава един уеб сайт за електронна търговия.

 

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com