this site in english

 

¬ Съдържание

¬ Какво е Електронна търговия?

 

1. Въведение
   a) търговия
   b) е-търговия
   c) извършване
   d) започване
2. Елементи
3. Възможности
   a) маркетинг
   b) пазаруване
   c) поръки
   d) изпълнение
   e) клиентско обслужване
4. Внедряване
5. Интегриране Предишна страница

стр. 13

 Следваща страница

» 3. Възможности » a) маркетинг

 

a)   Маркетинг;

Както вече казахме, целите на традиционния и електронния маркетинг са еднакви: да се привличат нови клиенти, да се запазят съществуващите, промоции на продукти, продажби на свързани продукти (cross-sell), продажба на подобрени продукти (up-sell) или по-нови модели на продукти. Привличането на нови клиенти и запазване на съществуващите се ръководи и много зависи от дейностите по работа с клиентите (customer relationship). Промоциите, продажбите на свързани продукти, продажбата на подобрени продукти има отношение към търговските похвати и дейности.

Докато работата по обслужването на клиентите (т.е. купувачите, които вече са закупили някакви стоки от вас) може да остане такава, каквато сте осъществявали и до момента на въвеждане на електронна търговия, то системите за електронна търговия задължително трябва да включва богат набор от инструменти за реализиране на едни или други търговски механизми и похвати.

Какво може да се намери в разработената от нас система?

-     Стремим се да разработим такъв графичен дизайн, които да подчертава идентичността на фирмата за която се работи;

-     Прилагаме инструменти за лесна навигация, менюта, контекстно значими линкове, които се появяват в подходящ момент и помагат на купувачите да се ориентират по добре и да бъдат стимулирани да посещават страници, водещи до покупката на дадена стока;

-     Даваме възможност на продавача да прави промоции на продукти, като обявява специални цени с определен срок на валидност за дадена стока. Така, при разглеждането на виртуалния каталог от стоки, на определени места в уеб сайта може да се извежда списък на стоките в промоция и това да става в началото на основния списък от стоки.

-     Има възможност да се проследява индивидуалната клиентска активност, както по отношение на купените от него стоки, така и по отношение на посещаваните и вече разглежданите от него такива. Това позволява на всеки клиент да му се извежда “напомнящ” списък от стоки, от които той се е интересувал при предишните си посещения.

-     Има възможност да се прави извадка на стоките, които най-много се търгуват и те да се извеждат в раздела “най-търсени стоки”;

-     Има възможност да се прави извадка за даден клиент какво друго са си купили останалите, освен него, клиенти, които от своя страна са купували същите стоки, които и той е купувал. Този похват позволява: първо - да се предположи какви стоки биха представлявали интерес за въпросния клиент, като се отчете опита от продажби на всички останалите клиенти със сходни интереси (например: ако си купите книга за градинарство, системата да ви предложи да си купите книга и за цветя, при положение, че вече друг клиент го е направил) и второ: - какво най-вече “върви” да се купи в комплекта с вече закупена стока (ако си купите риза, системата може да ви предложи да си купите панталон, защото вече друг клиент преди това го е направил);

-     Заложени са механизми за използване на търговския похват за предлагане на стоки с по-добри параметри, от тези на стоките, вече избрани от купувача (ако сте избрали 17 инчов монитор за компютър, системата може да ви предложи 19 инчов от същия модел или пък 17 инчов от друга марка). Същата извадка може да се направи и за стоки, които е купувал преди време.

-     Съществуват множество други и може би по-интересни търговски похвати. Нашата система е отворена и може да бъде допълвана според специфичните нужди на клиентите.

 

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com