this site in english

 

¬ Съдържание

¬ Какво е Електронна търговия?

 

1. Въведение
   a) търговия
   b) е-търговия
   c) извършване
   d) започване
2. Елементи
3. Възможности
   a) маркетинг
   b) пазаруване
   c) поръки
   d) изпълнение
   e) клиентско обслужване
4. Внедряване
5. Интегриране Предишна страница

стр. 14

 Следваща страница

» 3. Възможности » b) пазаруване

 

b)   Пазаруване;

Целта на процеса на пазаруване е да помогне на купувачите да намерят подходящ продукт, който да закупят. Обикновено трябва да му се предоставят възможности да разглежда каталога със стоки и да може да го претърсва. Каталогът трябва да притежава определена йерархичност от нива и поднива. Сайтът за електронна търговия трябва да притежава набор от инструменти за навигация и търсене в този каталог.

Какво може да се намери в разработената от нас система?

-     Електронният каталог от стоки е организиран йерархично на три нива: първото ниво най-обобщаващо, наречено групи стоки (stores), второто ниво показва видовете стоки от отделните складове, наречено раздели (departments), а на третото ниво се намира и списъка на самите стоки или продукти (products). Разглеждането и търсенето на определени стоки може да се извършва като последователно се отваря всяко едно ниво (drill down) първо се избира вид на стоката, след това раздел и най-накрая самата стока. Това се нарича също и вертикална класификация.

-     Към стоките могат да бъдат “прикачени” категории и атрибути, които позволяват те да се класифицират и на хоризонтален принцип. Тези категории и атрибути съдържат в себе си параметри на самите стоки (като цвят на ризата, размери на камерата на хладилника и др.). Тези категории и атрибути позволяват на клиентите да търсят и сравняват стоки и по определени параметри (например: кой телевизор от избраните за сравнение има най-голям екран, кой е най-евтин и прочее). Същите тези категории и атрибути служат и за “филтриране” на списъка на стоките по определени параметри (например: ако сме избрали списък със велосипеди, можем да “кажем” на системата да ни покаже само маунтин байковете, като махне – “филтрира” – всички останали стоки.).

-     Клиентите могат да избират набор от стоки и да ги сравняват по сходни категории и атрибути. Сравнителната таблица се формира от колони с картинката, наименованието, цената и стойностите на параметрите на отделните стоки. Всеки един ред от таблицата представлява стойността на параметрите на всички стоки групирани по категории и атрибути. В най-лявата колона се намира наименованието на всеки параметър, което същевременно представлява хипервръзка (link), указваща на системата да ви покаже същата таблица, но продуктите да са подредени – сортирани – по стойността на този параметър (например: ако искате да подредите избраните стоки по цена, натискате върху хипервръзката “цена” и след извеждането на таблица, стоките - отделите колони – ще бъдат подредени като най-евтината стока ще се покаже в първата колона, а най-скъпата в последната колона).

-     Стоките могат да бъдат търсени и по свободен текст. В специална страница за търсене в поле за въвеждане се написва свободен текст за търсене – това може да бъде част от наименованието или описаните на раздела от стоки, част от наименованието и описанието на стоката, нейния продуктов номер или пък стойност на някой неин параметър. След изпращане на заявката системата извежда списък на разделите и стоките, отговарящи на тези критерии От тази страница също може да се пазарува.

 

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com