this site in english

 

¬ Съдържание

¬ Какво е Електронна търговия?

 

1. Въведение
   a) търговия
   b) е-търговия
   c) извършване
   d) започване
2. Елементи
3. Възможности
   a) маркетинг
   b) пазаруване
   c) поръки
   d) изпълнение
   e) клиентско обслужване
4. Внедряване
5. Интегриране Предишна страница

стр. 15

 Следваща страница

» 3. Възможности » c) поръки

 

c)   Поръчки;

През време на процеса на пазаруване, след като купувачът е намерил стоките, които възнамерява да купи, той дава поръчка (order) за купуването на тези стоки. Етапите на пускането на поръчката се състоят в следното: събиране на информация за адреса на доставката (shipping) и информация за фактурирането (billing); определяне на начина на доставка (shipping method); изчисляване на цените на стоките; изчисляване на цената за доставка и обслужване; определяне на начина на плащане (payment method); потвърждение на плащането (ако е по електронен път с кредитна карта); формиране на поръчката и нейното одобряване.

Какво може да се намери в разработената от нас система?

-     За да бъде облекчен купувача, а и в интерес на продавача, във всички страници от нашият уеб сайт, където е изведена информация за стоките, присъства и подходящ бутон с който купувачът може да добави тази стока в своята пазарска кошница (basket).

-     Купувачът във всеки един момент може да разгледа съдържанието на своята кошница, където може да види вида, количеството и цените на стоките в нея. От там започва процесът на пускане на поръчка (checkout process).

-     За да може купувачът да направи поръчка, той трябва предварително да бъде регистриран в системата като потребител. Системата сама открива даден потребител дали е вече регистриран и му предлага само да се идентифицира с име и парола, или ако не е регистриран, веднага му предлага да се регистрира, непосредствено преди пускането на поръчката, без да спира нейния процес.

-     При въвеждане на адреса на доставка, потребителят има възможност да съхрани въведения от него адрес в адресната книга на собствения си профил. Този профил се съхранява в базата данни и е на разположение на потребителя по всяко време. Например: при следващата поръчка, системата ще му покаже съхраненият преди това адрес и потребителят може само да го избере и тогава няма да е нужно наново да го въвежда. Съществува специална страница, където потребителите могат да разгледат, редактират или изтрият адресната си информация.

-     Преди да избере начина на доставка, системата има възможност да изведе на страницата стойността на транспортните разходи за всеки вид транспорт, който му се предлага. За целта е необходим достъп до тарифен сървър, който

-     При избор на начина на доставка, купувачът може да остави бележка, например: “Ще взема стоката от бизнес центъра на фирмата на (тази) дата в (толкова) часа“.

-     Адресната информация за фактурирането (billing) може да се въведе ръчно от потребителя или отново да се ползва адрес от адресната книга. Нещо повече: потребителят може да укаже кои адреси предпочита да използва за доставка и фактуриране (те могат да са различни) и тогава системата ще му ги предлага приоритетно.

-     Системата предлага на потребителя да съхранява и информация за кредитните си карти в т.н. картова книга (card book) на същи принцип, както и адресите в адресната книга, като отново може да укаже с коя кредитна карта предпочита да плаща.

-     Информацията за кредитните карти се криптира (кодира) с ключ, който не се съхранява в базата данни и е известен само на потребителя. Този ключ се използва за декриптиране (декодиране) на информацията за кредитната карта, непосредствено преди плащането.

-     На последната страница, предназначена за потвърждаване на поръчката, потребителят може да промени всеки един елемент от поръчката, като: адресна информация, начин на доставка и плащане както и съдържанието и количествата на стоките. Предоставя му се възможност и да се откаже от поръчката (order canceling).

 

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com