this site in english

 

¬ Съдържание

¬ Какво е Електронна търговия?

 

1. Въведение
   a) търговия
   b) е-търговия
   c) извършване
   d) започване
2. Елементи
3. Възможности
   a) маркетинг
   b) пазаруване
   c) поръки
   d) изпълнение
   e) клиентско обслужване
4. Внедряване
5. Интегриране Предишна страница

стр. 16

 Следваща страница

» 3. Възможности » d) изпълнение

 

d)   Изпълнение на поръчките;

Процесът на изпълнение на поръчките (fulfillment) урежда плащанията, приема пуснатите поръчки и ги обработва на определени стъпки: събиране на стоките (picking), пакетиране и опаковка (packing), транспортиране (shipping) и доставка (delivery). Системите за електронна търговия обикновено използват външни за тях системи за изпълнение на поръчките, а те просто предлагат средства за следене на статуса на поръчките (track order status).

Какво може да се намери в разработената от нас система?

-     При постъпване на нова поръчка, потребителят получава електрона поща като потвърждение от системата, че поръчката е приета. Копие от тази поща се изпраща и на всички администратори, които отговарят за продуктите, включени в поръчката.

-     Административният модул за управление на поръчките позволява да се търсят и намират поръчки по няколко критерия за удобство на продуктовите администратори. Поръчките могат да се търсят по: времеви диапазон на постъпването им; по име, или част от име, на клиента; по статус на поръчката (например отделът за доставка би се интересувал само от поръчките, които са одобрени и подготвени за изпращане); по обем на поръчката (малки, средни или големи поръчки); по име на продукт.

-     Информацията за постъпилите поръчки се съхранява в базата данни, като на всяка поръчка първоначално й се присвоява статус – постъпила.

-     Поръчките, които се плащат с кредитни карти и ако плащането е одобрено, получават статус – одобрена.

-     Клиентите във всеки един момент могат да направят справка за статуса на своите поръчки, както и допълнителна информация (въведена от обслужващия ги администратор) относно всеки статус. Например ако поръчката е изпратена, може да се види кога е изпратена и номер на товарителницата на агенцията, която трябва да я достави.

 

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com