this site in english

 

¬ Съдържание

¬ Какво е Електронна търговия?

 

1. Въведение
   a) търговия
   b) е-търговия
   c) извършване
   d) започване
2. Елементи
3. Възможности
   a) маркетинг
   b) пазаруване
   c) поръки
   d) изпълнение
   e) клиентско обслужване
4. Внедряване
5. Интегриране Предишна страница

стр. 17

 Следваща страница

» 3. Възможности » e) клиентско обслужване

 

e)   Клиентско обслужване;

Процесът на клиентското обслужване включва дейностите, възникнали след генерирането на поръчката, такива като проверка на статуса на поръчката, справки за историята на всички поръчки. По голяма част от дейностите по поддръжката обикновено са извън възможностите на системата за електронна търговия, но той може да служи успешно като средство за комуникация и иницииране на самата поддръжка.

Какво може да се намери в разработената от нас система?

-     Всеки посетител, който пожелае да закупи някаква стока, трябва да се регистрира като клиент. При тази регистрация от него задължително се изисква адрес на електронната му поща. Тя служи като основно средство за  комуникация. Там клиентите получават уведомителни писма за всяка нова поръчка.

-     На всяка една от страниците има връзка (link) към страница за мнения, въпроси и коментари. Там клиентите могат да поставят своите въпроси и/или заявки за информация или поддръжка и да ги изпратят под формата на електронна поща. Системата автоматично попълва името и електронния адрес на подателя (ако е регистриран клиент), както и автоматично отбелязва от коя уеб страница е инициирано съобщението и ако това е продуктова страница, електронната поща се изпраща и до съответния продуктов администратор.

-     Най-често задаваните въпроси и техните отговори, организирани по теми, могат да се разгледат на специално предназначена за това страница. Съдържанието на тази страница се обновява също от административния уеб сайт.

 

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com