this site in english

 

¬ Съдържание

¬ Какво е Електронна търговия?

 

1. Въведение
   a) търговия
   b) е-търговия
   c) извършване
   d) започване
2. Елементи
3. Възможности
   a) маркетинг
   b) пазаруване
   c) поръки
   d) изпълнение
   e) клиентско обслужване
4. Внедряване
5. Интегриране Предишна страница

стр. 18

 Следваща страница

» 4. Внедряване

 

4.   Внедряване и стартиране на Интернет сайт за електронна търговия.

Стартирането на Интернет сайт за електронна търговия преминава задължително през няколко етапа. Този процес протича по-бързо или по-бавно в зависимост от множество фактори. Но едно е сигурно: фирмата разработчик или консултант трябва да разполага с необходимите специалисти, експертни умения и опит в областта на новите информационни технологии.

Добрата информираност или наличието на ИТ специалисти и във фирмата която възнамерява да пристъпи към внедряване на електронната търговия в своя бизнес е също предимство. А ако очакванията от тази дейност са големи, наемането на добър администратор за ежедневната поддръжка на системата само би повишила нейната ефективност.

В общи линии целият процес протича и итерира в следните няколко стъпки.

a)   Изясняване на потребителските нужди;

b)   Изработване на задание;

c)   Разработка;

i.    Проектиране на инфраструктурата - апаратни (hardware) и програмни (software) средства;

ii.    Проектиране на структурата и функциите на уеб сайта (карта на страниците, база данни);

iii.   Проектиране и избор на специфичен графичен дизайн;

iv.   Изработване на уеб страниците;

d)   Внедряване и обучение

i.    Инсталиране на отделните елементи;

ii.    Инсталиране на сайтовете (публичния и административния);

iii.   Обучение на работещите със системата;

iv.   Отстраняване на логически грешки и корекции на дизайна;

e)   Пускане на публичния сайт в Интернет;

i.    Избор на начин на хостване и избор на доставчик;

ii.    Избор на апаратура – конфигуриране на сървър и мрежово оборудване;

iii.   Избор и инсталиране на системно програмно обезпечаване – инсталиране и конфигуриране на операционна система, уеб сървър, сървър за бази данни, сървър за електронна поща и др.;

iv.   Инсталиране на приложните системи – инсталиране на уеб страниците, генериране на базата данни и др.;

f)   Обратна връзка с разработчика

i.    Отстраняване на грешки и корекции;

ii.    Допълване на функционалните възможности на системата;

 

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com