this site in english

 

¬ Съдържание

¬ Какво е Електронна търговия?

 

1. Въведение
   a) търговия
   b) е-търговия
   c) извършване
   d) започване
2. Елементи
3. Възможности
   a) маркетинг
   b) пазаруване
   c) поръки
   d) изпълнение
   e) клиентско обслужване
4. Внедряване
5. Интегриране Предишна страница

стр. 19

» 5. Интегриране

 

5.   Интегриране в съществуващата търговска структура на фирмата.

Най-голямо влияние при интеграцията оказва целта с която се изгражда системата за електронна търговия, а именно: дали ще е съпътстваща на основната търговска дейност, като се цели по-скоро присъствие в Интернет с каталожна информация за продуктите и услугите или ще бъде основна дейност на фирмата, т.е. чиста Интернет търговия.

В една или друга степен, каквато и да е преследваната цел, ще възникнат следни задачи по интегрирането й в съществуващата търговска дейност.

a)   Адаптиране;

b)   Подобряване на търговския процес;

c)   Интегриране със съществуващите информационни системи;

d)   Промяна на работата с доставчиците;

i.    Електронно разплащане;

ii.    Транспорт на стоките;

iii.   Поддръжка;

 

 

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com