ЕДА Интернет Магазин

Интернет сайт за електронна търговия

1.   Въведение.

Широкият свят на търговията придоби вече нови измерения – търговия по Интернет. Тя стана най-бързо развиващия се маркетинг за всички времена. Електронната търговия не познава граници.

Така търговците, от една страна, имат практически винаги отворени складове - без физически граници, без времеви зони, без необходимост от наемане на големи помещения или работници. Всичко, от което търговецът има нужда, е да рекламира стоката си в Интернет.

Потребителите, от друга страна, могат да открият всички стоки или услуги, от които се интересуват, за съвсем кратко време. Само с няколко натискания на бутона на мишката. Всички проблеми, като например липсата на защита и сигурна Internet система на плащане, са вече история.

ЕДА предлага разработка на специализирани решения за електронна търговия (E-Commerce solutions), които улесняват търговците и потребителите в предлагане и търсене на стоки и услуги, както и сигурни транзакции на плащанията.

Това са както системи по поръчка на клиентите, така и собствени разработки [екрани]. От насъбрания опит отскоро започна разработването на няколко основни модула на Интернет сайт за електронна търговия, около които успешно могат да се изграждат завършени проекти по поръчка на клиенти, интересуващи се от такива системи.

Когато използваме думата “система” в по-нататъшното изложение, ще подразбираме съвкупността от системни и приложни програмни средства, съставляващи самия Интернет сайт за електронна търговия.

2.   Предназначение.

Предназначението на системата е да извършва търговска дейност по електронен път чрез Интернет с продукти, стоки или услуги, предлагани на потребителите, като сключва сделки за тяхната продажба под формата на поръчки и се грижи за изпълнението им.

За да извършва подобна дейност, системата разполага със следните средства:

-    Продукти.

-    Потребители и Клиенти.

-    Кошница и поръчки.

-    Допълнителни елементи.

-    Помощ.

a)   Продукти.

Продуктите са основния предмет на сайтовете за електронна търговия. Те могат да бъдат също стоки или услуги. Продуктите могат да бъдат групирани свободно на три нива, да бъдат подробно описвани и параметризирани, както и да им се определят цени за продажба.

-    Продуктите в системата са организирани йерархично на три нива – групи продукти, раздели (подгрупи) и продукти.
 

Йерархична структура на продуктите

Организирането на продуктите в такава структура позволява те да се управляват по-лесно и респективно по-удобно да се разполагат в отделни страници за бързо търсене, намиране и разглеждане. За по-голяма гъвкавост може един продукт да “членува” в повече от един раздел, както и един раздел може да е член на няколко групи.

-    Продуктите притежават допълнителна система за описание на техните параметри, организирана в категории и атрибути.
 

Организация на параметрите на продуктите в категории

 

-    Всеки продукт се намира в определен раздел и може да има параметри само за атрибутите, характеризиращи този раздел.
 

Връзка между класификацията на продуктите и техните атрибути

Всяка страница от частта на сайта за пазаруване [екрани] предоставя удобството на бърз достъп до продуктите. Така посетителите лесно могат се ориентират и намерят това, което ги интересува.

Ето възможностите, предоставени на клиента за бързо търсене на продукт:

o     странични менюта от лявата страна за разделите и ценовите листи, съставени по информация от базата данни;

o    имената на производителите на продуктите от базата данни се извличат автоматично и също са предложени в странично меню;

o    при всяко презареждане на страниците се показват различни продукти. До всеки е цената му, а до нея се намира бутона “купувам”, за да може изделието да бъде включено в поръчката веднага.

o    всеки продукт има умалено изображение, помагащо на клиентите да разберат повече за продукта, защото не винаги името на изделието носи информация за непросветените посетители;

o    на всяка страница има възможност за търсене на продукт по стринг или част от стринг.

o    най-продаваните продукти присъстват на всяка страница и са контекстно зависими. Например: ако се разглеждат “монитори”, се показват най-продаваните монитори.

Удобство на сайта е и това, че ако посетителят е разпознат като регистриран клиент, на видно място му се показва пазарската кошница, даваща информация колко продукта, които желае да поръча, се намират в нея.

За лесно навигиране по страниците има и малко хоризонтално меню, което “помни” къде е бил клиента преди.

 

Категоризирането на продуктите позволява по-гъвкаво да се описват техните параметри и дава на системата допълнителни критерии за търсене (филтриране) на каталожната информация.

Обединяването на параметрите в категории позволява на системата да извежда сравнителна информация за група продукти (по избор на потребителя) в отделни уеб страници, което улеснява ориентирането и бързия избор на продукта, притежаващ търсените качества.

-    Продуктите [екрани] се описват с наименование, описание, номер, номер (код) на производителя, подробна информация и др.

-    Всеки един продукт притежава и ценова информация, състояща се от:

o    Крайна цена – тази, която виждат крайните клиенти;

o    Промоционална цена – ако продуктът е в промоция;

o    Дилърска цена – ниво 1;

o    Дилърска цена – ниво 2, с по-голяма отстъпка;

o    Валута – валутата, в която се съхранява цената; тя може да бъде различна от валутата, в която се извършват сделките.

o    Дата – от кога тези цени влизат в сила.

Системата съхранява историческа информация за цените на продуктите като позволява да се въвеждат и “бъдещи” цени, т.е. цени, влизащи в сила на определена дата и час, които още не са настъпили. Системата винаги показва на потребителите “актуалната по време” цена, т.е. цената, валидна за текущата дата и час.

Системата позволява цените на продуктите да се съхраняват в няколко различни валути за удобство на търговците. В момента на пускане на поръчката цените се преизчисляват във валутата, която се използва за извършване на сделката (у нас това е лева) като се използва “актуалния” (валиден към момента) валутен курс.

-    Към всеки продукт, раздел или група може да се “прикачи” изображение (едно или няколко) под формата на GIF, JPG (изображения) или SWF (Flash анимация), което да се показва на съответните продуктови страници и те да изглеждат по-атрактивно.

 

b)   Потребители и Клиенти.

Всеки посетител на страниците на уеб сайта е потребител на системата. Той може да разглежда всички продукти, техните крайни цени, да “тегли” ценови листи за крайни клиенти. Може да избира продукти, които желае да закупи, в т.нар. пазарска кошница или просто кошница. Той, обаче, не може да пазарува.

Клиент е всеки потребител на системата, който е направил регистрация в нея. Той може да използва всички услуги, предлагани на уеб сайта, като най-важната от тях е да пазарува и да следи за статуса на своите поръчки.

Ако посетителят е разпознат като регистриран клиент, на видно място му се показва запомнената пазарската кошница, даваща информация колко продукта, които желае да поръча, се намират в нея.

Клиентите имат предимството да се абонират за получаване на информационен бюлетин.

-    Информацията за регистрираните клиенти включва:

o    Потребителско име – използва се за идентификация пред системата;

o    Вид на потребителя – фирма или физическо лице;

o    Име за контакт – използва се за обръщение в кореспонденцията;

o    Адрес на електронна поща – използва се за комуникация с клиента;

o    Език за контакт – на какъв език клиента желае да се контактува с него;

o    Парола – използва се за аутентикация пред системата;

o    Информационен бюлетин – желае ли клиента да получава такъв или не.

-    В процеса на работа всеки клиент може да съхрани и своята адресна информация в т.нар. адресна книга [екран]. Там той може да запише:

o    Предпочитания адрес на доставка;

o    Предпочитаните данни за фактурирането;

o    Допълнителни адреси, които могат да се ползват както за доставка, така и за фактуриране.

Тази адресна информация е достъпна от страницата за личните данни на клиента [екран] и той може да си я модифицира (добавят нови адреси и/или изтрива стари такива), когато пожелае.

-    Всеки нов клиент получава статут на “краен клиент” и “вижда” само крайните и промоционалните цени на продуктите. “Нивото” на даден клиент може да бъде променяно по всяко време от администраторите в следните положения:

o    Невалиден клиент – отнема се правото на клиента да пазарува, а също така достъпа му до личните данни и неговите поръчки;

o    Краен клиент – основно ниво (по подразбиране при регистрация);

o    Дилър – ниво дилър;

o    Дилър – ниво дилър с по-голяма отстъпка.

Клиентите от различните нива имат и различен достъп до ценовата информация [екрани], както и до документите с ценовите листи на продуктите.

-    Системата позволява да се съхраняват и предоставят ценови листи и други документи (брошури, ръководства за потребителя, аудио и видео и др.) на клиентите. На всяка ценова листа или документ се определя ниво на достъп, което съответства на нивата за клиентите.

-    Ценовите листи и документите са организирани и по раздели за по-удобно търсене и намиране. При “зареждането” (upload) на всеки документ в базата данни системата автоматично разпознава и записва:

o    Неговия тип (дали това е текстови файл, документ, Flash анимация, аудио или видео файл);

o    Неговото име;

o    Размера на документа в байтове.

Клиентите от дадено ниво имат достъп до документите, предназначени за тяхното ниво и за нивата под тях. Крайните клиенти нямат достъп до ценовите листи на дилърите, докато дилърите могат да “изтеглят” ценовите листи за крайни клиенти.

c)   Кошница и поръчки.

Кошницата [екран] за пазаруване е мястото, където потребителите и клиентите съхраняват продуктите, които възнамеряват да закупят. Системата съхранява достатъчно дълго информацията за кошниците след “излизане” на потребителя от системата, така че при всяко следващо “влизане” той да има достъп до нея, за да я разглежда, да я допълва с нови продукти или да премахва продукти от кошницата. Този процес не е ограничен във времето.

Ако потребителят е разпознат като клиент и има продукти в кошницата, на екрана му се показва колко продукта има в нея и на каква цена са те.

Съдържанието на кошницата е следното:

-    Код на потребителя/клиента;

-    Дата на създаване на кошницата;

-    Количество на продуктите;

-    Списък на продуктите като за всеки продукт се съхранява:

o    Кода и наименованието му;

o    Количество, цена (във валутата на ценовата листа) и стойност;

o    .. и др.

В момента, в който клиентът реши да закупи тези стоки и след въвеждане на необходимата информация за осъществяване на сделката по продажбата, кошницата се трансформира в поръчка. Поръчката съдържа в себе си информация за:

-    Съдържанието на кошницата:

o    Обща стойност на продуктите във валутата на сделката;

o    Стойност на транспорта;

o    Стойност на начисления ДДС;

o    Обща стойност на поръчката.

-    Адрес на получаване на пратката и адрес за фактуриране;

-    Начин на транспортиране;

-    Начин на плащане;

-    Статус на поръчката – първоначално той е “пусната”.

Във всеки един момент клиентът може да провери статуса на своите поръчки [екран] и датата и часа, когато той е променен. За всеки статус, през който е преминала дадена поръчка, се съхранява информация за:

-    Самия статус – пусната, одобрена, обработена, изпълнена, изпратена, отказана;

-    Дата на промяна на статуса;

-    Допълнителна информация.

d)   Допълнителни елементи.

Освен с основните средства, системата разполага и с такива за управление на спомагателна информация, която се използва за допълване на съдържанието на уеб сайта. Това позволява добавяне на нови функции, повишаващи атрактивността на самата система.

Понастоящем това са модулите за:

-    Помощ [екран] – управление на съдържанието на най-често задаваните въпроси от потребителите (групирани по теми) и организирането им в удобна за ползване форма;

-    Новини [екран] – въвеждане и редактиране на новини (групирани по сектори) за фирмата или други събития;

-    Въпроси и отговори [екран] – информация за това как работи магазина, как се ползва, какви се неговите предимства;

-    Клиенти [екран] – списък с референции на клиенти (групирани по индустрии), с които фирмата иска да се похвали пред своите потребители;

-    Проекти [екран] – списък и описание на проекти, с които фирмата иска да се похвали пред своите потребители.

3.   Обща структура.

Съдържанието на уеб сайта е разположено върху набор от отделни уеб страници с подходяща система от менюта и хипервръзки за по-удобна и бърза навигация. По-голямата част от страниците са динамични, което означава, че тяхното съдържание не е статично, а се генерира динамично всеки път на основата на актуалната информация, получена от базата данни.

На практика Интернет сайтът за електронна търговия се състои от две части:

-    Едната се нарича публичен сайт [екран] и е предназначена за посещаване и работа с потребителите и клиентите;

-    Другата част се нарича административен сайт [екран] и е предназначена за администраторите на системата - продуктовите мениджъри, които въвеждат и редактират информацията за продуктите, ценовите листи; търговските мениджъри, които обслужват поръчките на клиентите; персонала, който се грижи за поддръжката на системата.

В следващата диаграма (site map) са посочени отделните страници и групи от страници, които съставляват публичния сайт.
 

Диаграма на публичния сайт.

Всяка една страница има две области: статична и динамична. Статичната област съдържа заглавната част на страницата, главното меню, подменюто на съответния контекст и завършваща част.

Статичната област дава удобство на потребителя да свикне с разположението на връзките към основните раздели на сайта и неговите функции, т.к. техните места остават непроменени по време на навигацията между отделните страници.

В динамичната област се извежда контекстно-зависимата информация от съдържанието на уеб сайта и най-често това е динамично извлечена информация от базата данни (БД), свързана към сайта. По този начин съдържанието, което се показва на потребителя, е винаги най-актуалното.

Страниците са групирани в няколко раздела.

4.   Основни страници.

Това е най-големия раздел от публичния сайт. Тук са разположени страниците с каталожната информация и ценови листи за продуктите, страниците за извършване на поръчките, страниците с личните (регистрационни) данни на клиентите и техните направени поръчки, страниците за обслужване на клиентите.

Следва диаграма на страниците и техните взаимовръзки.
 

Диаграма на продуктовата част на уеб сайта.

А ето и списък на тези страници, който включва:

а)   Продукти

-    Страници с информация за продуктите:

o    Групи [екран] – началната страница на продуктите;

Извежда списък от БД на групите продукти с по един продукт от всяка група.

Името на всяка група е връзка към страницата с нейните раздели. Ако за продуктите има въведена подробна информация в базата данни, имената и изображенията им са връзки към подробните страници за тях.

o    Раздели [екран];

Показва един от най-продаваните продукти от разделите в дадена група с по-пълна информация за него, пълен списък на всички раздели от групата и част от тези раздели с по един продукт от тях.

Името на всеки раздел е връзка към страницата с неговите продукти. Ако за продуктите има въведена подробна информация в базата данни, имената и изображенията им са връзки към подробните страници за тях.

 

o    Продукти [екран];

Извежда списък на продуктите от избрания раздел в няколко страници с кратка информация за всеки продукт, неговата цена и бутон “купувам”. Ако продуктът е в промоция, неговата “промоционална” цена излиза в червено, а обикновената цена излиза “зачертана”. Тази страница е “чувствителна” към нивото на потребителя и показва респективно цените за дилъри (освен крайните цени).

Името и изображението на всеки продукт са връзка към подробната му страница (страница Продукт). Такава връзка има само в случай, че е въведена по-подробна информация за продукта в базата данни.

До всеки един продукт е разположен бутон за добавяне към кошницата. Тази връзка води и към самата страница с кошницата, за да може потребителят да се “увери” какво е добавил в нея и какво е нейното съдържание, както и да промени количеството на заявения продукт.

Страницата с продуктите предоставя на потребителите възможност за “филтриране” (ограничаване) на списъка от продукти по стойности на техните параметри. Това се осъществява с падащи списъци за всички стойности на техните параметри, подредени по категории. След филтриране, списъкът от продукти се ограничава само до тези, чиито избрани параметри имат посочените стойности.

Допълнителни елементи са отметките (check boxes), които са разположени пред всеки продукт и служат за избор на множество от продукти, които да се покажат в сравнителна таблица (страница Сравнение) [екран].

Малкото хоризонтално меню дава възможност за връщане към страниците Групи и Раздели като се “помнят” групата и раздела на продуктите от списъка.

o    Продукт [екран];

Това е страницата с най-подробната информация за избрания продукт и е озаглавена с неговото име.

Страницата извежда : информация за продукта, неговото подробно описание и пълна спецификация с параметрите му.

Изображението е голямо, показани са актуалната или промоционална цени и продуктови номера, както на търговеца така и на производителя.

До цената е бутона за добавяне на продукта към кошницата за пазаруване.

Изведена е връзка към списъка от раздели с продукти от същия производител като този на разглеждания продукт, а малкото хоризонтално меню служи за бързо връщане към групата и раздела му.

o    Търсене [екран];

Поле за въвеждане и бутон за търсене има на всяка страница от уеб сайта, така че да е достъпно по всяко време.

Страницата за търсене е много удобен инструмент и същевременно много прост за ползване.

До нея се достига след натискане на бутона търсене от всяка страница. Ако не е бил попълнен стринг за търсене, първоначално страницата съдържа само едно поле за въвеждане и един бутон за стартиране на търсенето. След въвеждане на произволен текст и стартиране на самото търсене, системата извежда резултат (ако има такъв) под формата на списък от разделите и продуктите, които отговарят на критерия за търсене.

Търсенето се осъществява върху: имената на разделите и тяхното описание, имената на продуктите и тяхното описание, номерата на продуктите и стойностите на техните параметри.

В списъка с продукти името и изображението на всеки продукт е линк към подробната му страница. Както на всяка страница и тук има информация за цените и бутон “купувам”.

В списъка с раздели, резултат от търсенето, имената на разделите са същевременно и връзки към страниците на тези раздели.

o    Сравнение [екран].

Това е една много полезна страница за потребителите. Тук може да се види сравнителна информация на няколко продукта по сходни видове параметри и техните стойности. Много е подходяща за бърз избор на продукт по зададен критерий.

Извежда се сравнителна таблица като в колонките са разположени данните за самите продукти, а по редовете - параметрите за сравнение. Първата колонка съдържа наименованията на параметрите, групирани по категории. Всяка следваща колонка започва отгоре надолу с картинка на продукта, наименованието и цената му, бутон за добавяне към кошницата за пазаруване, продуктови номера на търговеца и производителя. Следва спецификация на параметрите на продукта (техните стойности), подредени по категории и видове както е посочено в първата колонка на таблицата. На местата, където продуктът няма стойност за дадения параметър, се извежда тире (“-”).

Всяко наименование на параметрите от първата колонка представлява връзка, която задава команда на системата да подреди колонките с продуктите по реда на нарастване на стойностите на този параметър и страницата се “обновява”. Ако това е цена, най-отпред (в първа колонка) ще се подреди най-евтиният продукт.

Най-отгоре на всяка колонка за продукт има връзка с команда към системата да го отстрани от таблицата за сравнение.

b)   Ценови листи и документи

Ценовите листи и документи се предлагат на потребителите и клиентите в зависимост от тяхното ниво на достъп.

-    Ценови листи [екран]

Динамична страница, даваща възможност на потребителя да си състави и отпечата ценова листа само с интересуващите го продукти. До нея се достига чрез страничното меню за ценови листи.

Ако до страницата се достигне чрез връзката “Още” от страничното меню, се показва списък на всички раздели и групи продукти.

Ако до страницата се достигне чрез връзката-име на някоя група, списъкът съдържа само разделите от тази група.

Съставената оферта ще съдържа продуктите от маркираните (с checkbox) имена на група или раздели. Ако има маркирано име на група, в офертата влизат всички продукти на нейните раздели. Ако има маркирани само имена на раздели, в офертата влизат техните продукти. Ако няма маркирано нищо, офертата съдържа всички продукти на групите и разделите, показани на екрана.

За помощ на страницата има описателен текст, поясняващ как се работи с ценовите листи.

Те могат да бъдат генерирани в HTML и Excel (XML или CSV) формат.

Тук има връзка към файлове с различна информация (вкл. ценови листи), съхранени в базата данни. Достъпът до тях е посредством странично меню.

-    Документи [екран]

Работата по съхраняване или разглеждане на файловете е подобна на тази по съставяне на ценова листа. Кратък описателен текст в помощ е предоставен на страницата. Могат да се разглеждат или всички файлове (чрез връзката “Още” от меню Документи) или файловете за определена група чрез връзката-име нa групата.

c)   Пазаруване

Това е тази част от уеб сайта, където фактически се извършва електронната търговия и се сключват сделките с клиентите. Достъпът до тези страници (освен страницата “Кошница”) става чрез “осигурена” връзка (SSL – secure socket layer) след задължителна идентификация (login).

o    Кошница [екран];

Това е началната страница за започване на процеса на пазаруване.  Показва съдържанието на кошницата с актуалните цени на всеки продукт и сумарно на всички продукти по валути. Има полета за въвеждане, с които може да се променя поръчаното количеството на всеки продукт и бутон за преизчисление. До всеки продукт има бутон за премахването му от кошницата. Има бутон за изчистване на цялата кошницата и бутон за стартиране на поръчката (към следващата страница – “Адрес на доставка”).

o    Адрес на доставка [екран];

На тази страница клиентът посочва адреса за доставка на поръчката. Най-напред излиза предпочитания адрес за доставка (ако има такъв в адресната книга) и бутон за избор на този адрес. Следват списък на останалите адреси от адресната книга също с възможност за избор и форма за въвеждане на нов адрес за доставка. Тя се използва в случай, че няма адреси в адресната книга, или клиентът желае да ползва временно друг адрес, или ако иска да въведе нов адрес в адресната си книга. При всички случаи след избор или въвеждане на адрес (ако той е коректен)  клиентът продължава към следващата страница – “Начин на доставка”.

Има бутон и за връщане към предишната страница – “Кошница”.

o    Начин на доставка [екран];

На тази страница клиентът избира начина на доставка от изброения списък, съобразен с начините на доставка в държавата, в която е адреса на доставката. Продължава се към следващата страница – “Начин на плащане”.

Има бутон и за връщане към предишната страница – “Адрес на доставка”.

o    Начин на плащане [екран];

На тази страница клиентът избира начина на плащане от изброения списък, съобразен с избрания начин на доставка и продължава към следващата страница – “Адрес на фактуриране”.

Има бутон за връщане към предишната страница – “Начин на доставка”.

o    Адрес на фактуриране [екран];

Тази страница е подобна на страница “Адрес на доставка”, но данните се отнасят за адреса на фактуриране. Предлагат се за избор тези адреси от адресната книга на клиента, до които може да се получи фактура чрез избрания начин на фактуриране. При избор на адрес клиентът продължава към следващата страница – “Изпращане на поръчка”.

Има бутон и за връщане към предишната страница – “Начин на плащане”.

o    Изпращане на поръчка [екран];

Тази страница показва съдържанието на поръчката: съдържанието на кошницата с бутон за редактиране (към страница “Кошница”), преизчислена във валутата на сделката; адрес на доставката с бутон за редактиране (към страница “Адрес на доставка”); начин на доставяне с бутон за редактиране (към страница “Начин на доставка”);  адрес на фактуриране с бутон за редактиране (към страница “Адрес на фактуриране”); начин на плащане с бутон за редактиране (към страница “Начин на плащане”). В края се извежда допълнителна информация към поръчката, ако има такава.

Изведен е бутон “Поръчване”, с което клиентът се съгласява с показаното и поръчва. В този случай системата пуска поръчката и изпраща уведомителни писма по електронната поща както на клиента, така и на администратора, отговарящ за продуктите в поръчката. При успех се преминава към следващата страница – “Потвърждение на приетата поръчка”.

o    Потвърждение на приетата поръчка [екран].

На тази страница клиентът получава потвърждение за приемането на пуснатата поръчка с пълна информация за поръчката. Изведен е бутон за връщане към страниците с продуктите за пазаруване и отпечатване на поръчката.

d)   Лични данни

-    Страници за личните данни на клиентите:

o    Лични данни [екран];

Тази страница е основната страница за обслужването на клиентите. Има изведени връзки към страниците с личните данни, адресната информация и данните за поръчките, както и към страница за възстановяване на забравена парола.

В началото на страницата системата изписва името на клиента, ако той е разпознат. След това е изведено съобщение с предупреждение, ако това не клиентът, който работи със системата, той да се идентифицира (с връзка към страницата за идентификация).

o    Промяна на личните данни [екран];

Тази страница позволява на клиента да промени своите данни за: потребителско име; какъв вид потребител е - физическо лице или фирма; име и език за контакти; e-mail адрес, парола и желае ли да получава информационен бюлетин или не.

o    Забравена парола [екран];

Серия от страници, които помагат на потребителя да замени забравената си парола с друга.

o    Адресна книга [екран];

Извежда информация за всички въведени адреси в адресната книга на клиента. Показва кои са предпочетените от него адреси за доставка и фактуриране. Има възможност старите адреси да се редактират или изтрият, както и да се въведат нови адреси.

o    Информация за поръчките [екран].

Това са няколко страници с една и съща структура, показващи: последните (“n” – на брой) поръчки; всички поръчки; само “отворените” поръчки, т.е. пуснати, но недоставени и само доставените поръчки. На страница се извежда списък на поръчките с дата, състояние и сума на поръчката, както и общата сума на поръчките от изведения списък. За всяка поръчка има връзка към подробната страница на поръчката, която може да бъде разпечатана на принтер.

-    Страници за обслужване на клиентите:

o    Идентификация [екран];

Страница за идентификация и аутентикация на клиентите (login) в системата.

В първата секция на страницата са изведени две полета за потребителско име и парола, в които клиентът трябва да ги въведе и да се “представи” на системата.

Във втората секция има бутон, насочващ новите клиенти към страницата за регистрация на нови клиенти.

В третата секция има бутон за помощ на клиентите, които са забравили паролата си за достъп и искат да си въведат друга, без да се регистрират отново.

o    Регистриране на нови клиенти [екран].

На тази страница клиентите въвеждат данните, необходими за регистриране:  потребителско име; вид на потребителя - физическо лице или фирма; име и език за контакти; e-mail адрес и парола.

5. Допълнителни страници.

Това е по-малкия раздел от публичния сайт. Тук са разположени страниците с данни за фирмата-собственик на магазина.

Допълнителните страници съдържат информация информация за:

-    коя е фирмата-собственик и с какво се занимава;

-    контакти;

-    патрньори на фирмата;

-    клиенти на фирмата;

-    проекти на фирмата;

-    новини;

-    как се работи със сайта;

a)   За фирмата

Тази група обединява страниците с обща информация за фирмата, референции към клиенти, проекти, партньори и др.

-    За фирмата [екран] – статична страница с информация за фирмата. Могат да бъдат няколко страници;

-    Наши клиенти [екран] – динамична страница с референции към важни или успешни клиенти на фирмата. Съдържанието се формира от предварително въведената информация в базата данни. Фактически това са две страници: една начална страница с кратко описание и списък на най-важните клиенти и втора страница - с пълния списък от клиенти.

Информацията за всеки един клиент съдържа:

o    Име и описание на клиента;

o    Информация за неговата дейност и индустрията, която представлява;

o    Връзка към уеб страницата на клиента (URL).

-    Наши проекти [екран] – динамична страница с референции към успешни проекти, осъществени от фирмата. Съдържанието се формира от предварително въведената информация в базата данни. Това са две страници: една начална с кратко въведение и списък на всички проекти (въведени в базата данни) и втора - с подробна информация за проект, като:

o    Наименование на проекта;

o    Име, графично лого и описание на фирмата, за която е направен;

o    Цели на проекта;

o    Съдържание на проекта;

o    Описание на решението, което е приложено при осъществяването на проекта като технологии, инструменти, ноу-хау и др.;

o    Информация за ресурсите, използвани при осъществяването му като: екип, време на изпълнение и др.;

o    Връзка към уеб страницата на клиента (URL) или проекта.

-    Партньори [екран] – статична страница с информация за партньорите на фирмата. Могат да бъдат няколко страници като по подходящ начин се представят отделните партньори и формата на партньорство (дистрибуторство, представителство и др.);

-    Новини [екран] – динамична страница с новини за фирмата или за важни събития. Това са три страници: една страница с последните новини по сектори, където е посочена хронологията на новините и сектора, за който се отнасят. Новините могат да се филтрират и по сектори. Към втората страница се преминава с хипервръзка от заглавието на новината и тя съдържа цялата информация в новината: дата, заглавие, източник, автор, град, пълен текст. Към третата страница отново се преминава с хипервръзка – това е архив на всички въведени в базата данни новини, който също може да бъде филтриран по сектори.

Към страницата с новините се преминавя по всяко време чрез страничното меню от дясната страна, където се показват последните 4 новини.

b)   Контакти

-    Контакти [екран]

Една или няколко статични страници с информация за контактите с фирмата, оперираща магазина за електронна търговия.

-    Мнения [екран]

Страница с форма за изпращане на писмо по електронната поща до администратора на системата. Извежда няколко полета за въвеждане на информация. В полетата с името и e-mail адреса на потребителя системата извежда информация от базата данни за клиента, ако той е разпознат от нея.

-    Въпроси и отговори [екран]

Динамична страница със списък на най-често задаваните въпроси и техните отговори, организирани по теми.

-    Условия

Статична страница, съдържаща условията за ползване на услугите, предлагани от уеб сайта за електронна търговия (обикновено това е правна информация).

c)   Помощ [екран]

Страници с информация, указваща на клиентите как да работят със сайта, какви са неговите възможности и предимства.

Информацията е подредена по теми, за да е по-удобна за разглеждане.

6.   Административна част [екран]

Този сайт е по-голям и малко по-сложен от публичния сайт. Той е истинско уеб базирано приложение за управление на съдържанието на публичния уеб сайт, за управление на информацията, съхранявана в базата данни, за управление на потребителите и клиентите както и техните поръчки.

Влизането в страниците на този сайт се контролира и извършва само чрез идентификация и аутентикация на администраторите. Той може да работи също и със SSL връзка (което е и препоръчително). Всички страници имат статична и динамична области. Статичната област съдържа заглавната част с информация за включения (аутентицирания) администратор, бутон за изключване от сайта и ляво разположено главно меню за бърз достъп до административните функции.

Всички потребители на административния сайт се наричат администратори. Те могат да имат различни функции: продуктови мениджъри – тези, които администрират данните за продуктите, ценовите листи и т.н.; администратори на клиентите – тези, които отговарят за регистрацията на клиентите и техните нива на достъп; изпълнители на поръчките – тези, които се занимават с процеса на обработване на поръчките.

 

Карта на административния сайт.

 

a)   Управление на продуктите:

-    Stores / групи продукти

Въвеждане и/или редактиране на групите продукти и организиране на разделите в тях. Това са няколко активни страници – една с целия списък, една за редактиране на данните за тях, една за въвеждане на нова група и една за изтриване на група.

o    Списък [екран]

На страницата е изведен списък на всички групи. Името на групата представлява връзка към страницата на разделите, включени в нея. До всяка група има връзка към две функции: “редактиране” (към страница “Редактиране”) и “изтриване” (към страница “Изтриване”). В началото на списъка има връзка към функцията “нова група”.

o    Редактиране [екран]

В първата област на страницата се намира таблица с полета за редактиране на данните за групата и връзки към функциите “запис” и “отказ”. Във втората област е изведен списък на разделите, които съдържа тази група с връзка към функция “изтрий” за “откачане” на раздела от групата. В третата област е изведено името на картинката за  групата с връзка към функцията “изтрий” за “откачане” на картинката от групата.

Има бутон за връщане към списъка с групите.

o    Нова група

На страницата е изведена таблица с полета за въвеждане на данните за групата и връзки към функциите “запис” и “отказ”. Има бутон за връщане към списъка с групите. При запис страницата се трансформира в страница “Редактиране”.

o    Изтриване

На страницата е изведена информация за групата, подлежаща на изтриване и връзки към функциите за потвърждение – “да” и отказ – “не” на изтриването. Има бутон за връщане към списъка с групите.

 

-    Departments / раздели продукти

Въвеждане и/или редактиране на разделите от продукти и организирането на продуктите по раздели. Управление на категориите с параметри за продуктите. Това са няколко активни страници – една с целия списък, една за редактиране на данните за тях и една за изтриване на раздел.

o    Списък [екран]

На страницата е изведен списък на разделите, филтриран по група. Името на раздел представлява връзка към страницата на продуктите, включени в него. До всеки раздел има връзка към две функции: “редактиране” (към страница “Редактиране”) и “изтриване” (към страница “Изтриване”). В края на списъка има полета за въвеждане на име и описание на нов раздел и връзка към функцията “добави нов раздел”.

Полето за избор на групата, чиито списък раздели да се покаже, се намира най-отгоре на страницата.

o    Редактиране [екран]

В първата област на тази страница се намира таблица с полета за редактиране на данните за раздела и връзки към функциите “запис”, “отказ” и “копие”.

Във втората област е изведен списък на групите, в които “членува” разделът с връзка към функция “изтрий” за “откачане” на раздела от съответната група. След този списък има поле за избор на група и връзка към функцията “добави” за добавяне на раздела към избраната група.

В третата област е изведен списък на категориите, по които ще могат да се класифицират продуктите от този раздел с връзка към функцията “изтрий” за “откачане” на категорията от раздела. След този списък има поле за избор на категория и връзка към функцията “добави” за добавяне на избраната категория към раздела.

В четвъртата област е изведено името на картинката за този раздел с връзка към функцията “изтрий” за “откачане” на картинката от раздела.

Има бутон за връщане към списъка с разделите.

o    Изтриване

На страницата е изведена информация за раздела, подлежащ на изтриване и връзки към функциите за потвърждение – “да” и отказ – “не” на изтриването. Има бутон за връщане към списъка с разделите.

 

-    Products / продукти

Въвеждане и/или редактиране на данните за продуктите. Пълно описание на продуктите, техните параметри, цени и изображения. Това са няколко активни страници – една с целия списък, една за редактиране на данните за продукт, една за въвеждане на нов продукт, една за въвеждане и редактиране на стойностите на параметрите на продукт. Има няколко страници, удобни за редактиране на информацията за всички продукти от избраните група и раздел - въвеждане и редактиране на цените, промоционалните цени, бързо редактиране на параметрите, бързо редактиране на наличностите на продуктите.

o    Списък [екран]

На страницата е изведен списък на всички продукти от дадени група и раздел, избрани посредством двете полета в началото на списъка. До всеки продукт има връзка към две функции: “редактиране” (към страница “Редактиране”) и “изтриване”. В началото на списъка има връзка към функцията “нов продукт” (към страница “Нов продукт”). Пред всеки продукт има отметка (check box).

Има възможности за бързо редактиране на цените, промоционалните цени на всички или избрани продукти (отметнатите) от списъка, а също и за улеснено въвеждане на параметрите им и наличностите.

o    Редактиране [екран]

В първата област на тази страница се намира таблица с полета за редактиране на данните за продукта и връзки към функциите “запис”, “отказ” и “копие”.

Във втората област се намира таблица с последните цени по хронологичен ред на този продукт с връзки към функциите за “редактиране” и “изтриване” на ценовата информация. В началото на тази таблица има полета за въвеждане на ценова информация и връзка към функцията “добави нова цена”.

Във втората област е изведен списък на разделите, в които “членува” продуктът с връзка към функция “изтрий” за “откачане” на продукта от съответния раздел. След този списък има поле за избор на раздел и връзка към функцията “добави” за добавяне на продукта към избрания раздел.

В третата област е изведен списък на категориите, наследени от разделите, в които членува продуктът, техните атрибути и стойности (параметри) с връзка към функцията “изтрий” за “изтриване” на този параметър. В началото на списъка има връзка към страницата “Редактиране на параметрите”.

В четвъртата област е изведено името на картинката за този продукт с връзка към функцията “изтрий” за “откачане” на картинката от продукта. Един продукт може да има няколко картинки.

Има бутон за връщане към списъка с продуктите.

o    Нов продукт [екран]

На страницата е изведена таблица с полета за въвеждане на данните за продукта и връзки към функциите “запис” и “отказ”. Има бутон за връщане към списъка с продуктите. При запис страницата се трансформира в страница “Редактиране”.

За бързо редактиране на няколко продукта, избрани чрез отметката пред всеки от тях, има следните възможности:

o    Въвеждане на цени (бързо въвеждане на цени и активиране на продуктите) [екран]

Това е основната страница за въвеждане на нови цени на продукти.

На страницата се извежда списък на продуктите, чиито цени ще се въвеждат. За всеки продукт има полета за въвеждане на ценовата информация. Има бутон за запис на цените и бутон за връщане към списъка с продуктите.

o    Въвеждане на промоционални цени [екран]

На страницата се извежда списък на продуктите, чиито цени ще се въвеждат. За всеки продукт има полета за въвеждане на ценовата информация. Има бутон за запис на цените и бутон за връщане към списъка с продуктите.

o    Бързо редактиране на параметри [екран]

На страницата се извежда списък на продуктите, подреден по категории и параметри. За всеки продукт има поле за редактиране на стойността на даден параметър. Променят се стойностите само на избраните (отметнати) продукти. Има бутон за запис на стойностите на параметрите за избраните продукти, бутон за отказ и бутон за връщане към списъка с продуктите.

o    Бързо редактиране на наличностите на продуктите [екран]

На страницата се извежда списък на продуктите с полета за определяне на наличностите им. Ако даден продукт е в наличност, се записва колко бройки от него има. Ако се очаква доставка, се записва датата на доставката. Ако се доствя само при заявка от клиента, се записва срокът в дни, за който продуктът се доставя. Има бутон за запис на въведената информация и бутон за връщане към списъка с продуктите.

o    Добавяне на всички продукти към раздел

С този бутон е предоставена възможност всички продукти от изведения списък да бъдат добавени към раздела “title” заедно на един път.

o    Редактиране на параметрите [екран] на даден продукт

На страницата е изведена информация за категориите, атрибутите и техните стойности (параметри), групирани и подредени по категории. Изведени са всички наследени от разделите категории. До всеки параметър е разположено поле за въвеждане/редактиране на неговата стойност, както и поле за избор на стойност от всички въведени до момента такива за този атрибут и категория в рамките на раздела. Има връзки към функциите “запис” и “отказ” и бутон за връщане към списъка с продуктите.

 

-    Categories / категории

Въвеждане и/или редактиране на категориите и техните атрибути (параметри). Това са няколко активни страници – една с целия списък, една за редактиране на данните за тях и за въвеждане и редактиране на атрибути към категориите и една за въвеждане на нова категория.

o    Списък [екран]

На страницата е изведен списък на категориите с възможност за филтриране по начална буква. До всяка от тях има връзка към две функции: “редактиране” (към страница “Редактиране”) и “изтриване”. В началото на списъка има връзка към функцията “нова категория” (към страница “Нова категория”).

o    Редактиране [екран]

В първата област на страницата се намира таблица с полето за редактиране на името на категорията и връзки към функциите “запис” и “отказ”. Във втората има възможност за въвеждане на нов атрибут към категорията като се определя дали той ще се използва за филтриране на продуктите по параметри в клиентския сайт. В третата област е изведен списък на атрибутите на категорията с връзка към функциите “редактиране” и “изтриване” на избрания атрибут. За атрибутите от този списък има възможност за отделно определяне на това дали ще се използват за филтриране на продуктите от клиентския сайт.

Има бутон за връщане към списъка с категориите.

o    Нова категория

На страницата е изведена таблица с поле за въвеждане на името на категорията и връзки към функциите “запис” и “отказ”. Има бутон за връщане към списъка с категориите. При запис страницата се трансформира в страница “Редактиране”.

 

-    Images / изображения

Страници за управление на изображенията (картинки и Flash анимации), които се използват за оформяне на съдържанието на публичния сайт. Системата позволява съхраняване в базата данни на изображения и Flash анимации и динамичното им извеждане в страниците на групите, разделите и продуктите в публичния сайт. Това са две динамични страници – една със списък на изображенията и една с подробна информация за изображението.

o    Списък [екран]

На тази страница е изведен списък на всички записани в базата данни изображения. До всяко изображение има връзка към две функции: “редактиране” (на името на изображението) и “изтриване”. Името на всяко изображение представлява връзка към подробната му страница (страница “Данни за изображението” ).

В края на страницата има две таблици с полета за въвеждане на данни за нови изображения и записването им в базата данни. Първата е за избор на файл с изображение от локалния компютър (или локалната мрежа), а втората е избор на изображение от Интернет чрез Интернет адрес (URL) на изображението.

o    Данни за изображението [екран]

Страница с подробна информация за изображението и информация към кои групи, раздели и продукти е “прикачено” то.

Първата област на страницата показва самото изображение и има бутони за мащабиране (увеличаване, намаляване, действителен размер и напасване в прозореца) на показаното изображение.

Втората област съдържа информация за параметрите на изображението (име, размер в байтове, размер в пиксели и тип – “mime type”) и полета за промяна на самото изображение (пак от локалния компютър или от Интернет).

Третата област съдържа три таблици със списък на продуктите, разделите и групите, “закачени” към това изображение и връзка към функцията за “откачане”-то му от тях. В началото на всяка таблица има функция за “закачане” на изображението към респективния обект (продукт, раздел, група).

Има бутон за връщане към списъка с изображенията.

 

b)   Управление на клиентите

-    Customers / клиенти

Страници за работа с клиентските данни. Системата записва регистрационните данни за клиентите в базата данни и дава възможност на администраторите да правят справки за тях, да променят тяхното ниво (дори и да спират техния достъп), както и да редактират и дори изтриват тази информация. Това са три динамични страници – една със списък на клиентите, една за редактиране и една за изтриване.

o    Списък [екран]

На тази страница е изведен списък на всички регистрирани клиенти. До всеки клиент в поле за избор е показано неговото ниво (на достъп до ценова информация) и връзка към функцията “промяна” на това ниво. Пак за всеки клиент има връзка към две функции – “редактиране” (към страница “Редактиране”) и “изтриване”. В началото на списъка има поле за избор на буква, по която той да се “филтрира” (т.е. да съдържа само клиентите, чиито имена започват с избраната буква).

o    Редактиране [екран]

В първата област на страницата се намира таблица с полета за редактиране на данните за клиентите (без паролата, защото тя се съхранява в криптиран вид и не може да бъде декриптирана от системата) и връзки към функциите “запис” и “отказ”. Във втората област е изведен списък на адресите от адресната книга на клиента без възможност за редактиране. В третата област е изведен списък на кредитните карти (без пълния номер на кредитната карта) и също без възможност за редактиране.

Има бутон за връщане към списъка с клиентите, който играе и ролята на “отказ”.

o    Изтриване

На страницата е изведена информация за клиента, подлежащ на изтриване и връзки към функциите за потвърждение – “да” и отказ – “не” на изтриването. Има бутон за връщане към списъка с клиентите.

 

-    Levels / нива на достъп

Страници за работа с нивата на клиентите. Тези нива са необходими за предоставяне на адекватна ценова информация на клиентите на магазина за електронна търговия. Това са две динамични страници – една със списък на нивата и една за редактиране.

o    Списък [екран]

На тази страница е изведен списък с нивата на клиентите. На първия ред е ниво “0”, което служи за “изключване” на даден клиент (то не може да се редактира и изтрива). Следват нива от 1 до 3. Въпрос на избор е колко нива клиенти, освен ниво “0” ще поддържа системата, но то трябва да бъде поне едно. До всяко ниво има връзки към функциите “редактиране” и “изтриване” (ако нивото, освен “0”, е само едно, не се появява функцията за изтриване). След списъка следва форма с полета за въвеждане на данни за ново ниво и бутон “добави”.

o    Редактиране

Тази страница е подобна на страницата “Списък” с разликата, че остава само таблицата със списъка на нивата, а данните за нивото, което се редактира, се трансформират в полета за редактиране. До това ниво се появяват връзки към функциите “запис” и “отказ”.

 

-    Documents / документи

Страници за управление на документите (или всякакви файлове с документи, ценови листи, изображения, аудио и видео и др.), като: “зареждане” (upload), описание, организиране по нива на клиентите и по групи продукти. Системата предоставя възможност да се “зареждат” (upload) и записват в базата данни файлове с документи и след това те да се предлагат за “сваляне” (download) от потребителите и клиентите. Това са две динамични страници – една със списък на ценовите листи и една за редактиране.

o    Списък [екран]

На тази страница е изведен списък с документи, записани в базата данни. Той е подреден както по групи продукти, за които се отнасят, така и по нива на потребители, за които са предназначени тези документи. До всеки документ има връзки към функциите “редактиране” и “изтриване”.

В началото на списъка има две полета за филтрирането му: първото - с всички групи, а второто - с нивата.

Следва форма с полета за въвеждане на данни за нов документ и бутон “добави”.

o    Редактиране

Тази страница е подобна на страницата “Списък” с разликата, че остава само таблицата със списъка на документи, а данните за документа, който се редактира, се трансформират в полета за редактиране. До този документ се появяват връзки към функциите “запис” и “отказ”.

 

-    Price Lists / ценови листи

Страници за бързо въвеждане на ценова информация за продукти от .xls файл. Необходимо е във файла да има данни за продуктовия номер или за номера от производителя, или и двата заедно, които да отговарят на реално въведени в базата данни продукти. За продуктите без дата на влизане в сила на цената и валута, се използват зададените в полетата в началото на страницата. Чрез копиране от файла информацията за цените се записва в полето за данни на страницата [екран] и се натиска бутона “Analyze”.

На следващата страница подадената информация се анализира и се предлага наименование на съответната колона с информация за записване в базата данни [екран]. Потребителят може да промени това наименование, ако предположението не е съвсем точно или ако желае. След това се натиска бутона “Check”.

С това се претърсва базата данни за продукти по колоните, които са предположени за продуктов и производителски номер и се проверява дали има подадена информация за поне една цена за продукт. Ако продуктът е намерен в базата данни се отбелязва (“чеква”) първият чекбокс. Ако има и информация за цени, се отбелязва (“чеква”) и вторият чекбокс. В базата ще се запишат данни само за тези продукти, които са в подходящ вид - намерени са в нея и имат информация за цена, т.е. “чекнати” са и двата чекбокса [екран].

След натискане на бутона “Prepare” информацията за продуктите в подходящ за записване в базата вид се подготвя във вида, в който действително ще се запише: цените - с два знака след десетичната точка, валутата - действителна валута [екран].

С натискане на бутона “Insert” информацията се записва в базата данни и се извежда списък на продуктите, за които това е направено [екран].

За всяка от изброените стъпки има описание в легенда на страниците.

 

-    Statuses / наличност на продуктите

Това са няколко страници за бързо въвеждане на информация за наличностите на продуктите от базата данни от .xls файл. Въвеждането на информацията е по начин, подобен на този за цените и описан в предната точка на документацията.

Информацията от файла се копира в полето за данни на страницата [екран]. При това е задължително първият ред от данните да съдържа имената на колоните - Part #, Mfg #, Name, OnStock, Expected, OnOrder. Те ще служат за определяне на това в кое поле да се запише информацията от дадената колона.

След натискане на бутона “Analyze” първия ред от информацията се използва за определяне на колоните [екран].

Следващата стъпка е натискане на бутона “Check”, с което се претърсва базата данни за продукти по колоните, които са предположени за продуктов и производителски номер и се проверява дали има подадена информация за наличност. Ако продуктът е намерен в базата данни се отбелязва (“чеква”) първият чекбокс. Ако има и информация за наличност, се отбелязва (“чеква”) и вторият чекбокс. В базата ще се запишат данни само за тези продукти, които са в подходящ вид - намерени са в базата данни и имат информация за наличност, т.е. “чекнати” са и двата чекбокса [екран].

След натискане на бутона “Prepare” остават само продуктите в подходящ за записване в базата вид [екран]. Ако има повече от една колона с данни за наличност, се записват данните по приоритет както следва: наличност в момента, дата на очакване на поръчката, дни за доставка след заявка.

С натискане на бутона “Insert” информацията се записва в базата данни и се извежда списък на продуктите, за които това е направено [екран].

За всяка от изброените стъпки има описание в легенда на страниците.

 

c)   Управление на поръчките:

-    orders / поръчки

Страници за управление на клиентските поръчки. Това са три динамични страници – една с форма за въвеждане на критерии за избор на поръчките, които да се изведат в списък, една със списък на поръчките, отговарящи на посочените критерии, една за оглед/редактиране на поръчката и една за отпечатване.

o    Критерии за избор [екран]

Това е първоначалната страница при започване на работа с поръчки. Състои се от таблица с полета за въвеждане на параметри, по които да се извърши търсене в базата данни на поръчките, които отговарят на тях. Критериите са следните: диапазон от дати (от днес, от вчера, тази или предишната седмица, този или предишния месец, или свободен диапазон от две въведени дати); име на клиента (низ от символи, по който да се търси името на клиента); име на продукта (низ от символи, по който да се търси името на продукта); обем на поръчката, измерен в паричните единици на сделката (например: USD или BGN) (до 100, от 100 до 1000, от 1000 до 5000, над 5000 или свободно зададен диапазон по въведени две стойности); по състояние на поръчката (пусната, одобрена и т.н.). При въведени повече от един критерии под внимание се взимат всички. Всеки един критерий може да намери своето предназначение в работата на администраторите.

Изведени са връзки към функциите за “пускане” на заявката за търсене и “изчистване” на формата.

 

o    Списък [екран]

В началото на тази страница се повтаря формата от страница “Критерии за избор” с параметрите, по които са търсени и открити поръчките, изведени в списъка. Това позволява да се въвеждат нови критерии и пак да се пуска заявка за търсене.

Следва списък с кратко описание на тези поръчки, подредени по хронологичен ред. За всяка поръчка има полета за промяна на състоянието на поръчката и допълнителна информация за основанието на тази промяна. До всяка поръчка има връзки към функциите “запиши” (новото състояние) и “отмени” (направените промени).

Всеки номер на поръчка представлява връзка към подробната страница на поръчката.

В края на таблицата има обща сума на поръчките от списъка.

o    Поръчка [екран]

Тази страница показва пълна информация за поръчката. Ако тя е в начално състояние “пусната”, страницата показва данните за поръчката, които могат да се променят в полета за редактиране и връзки към функция за “запис” на новите данни.

Последната таблица съдържа форма за въвеждане на ново състояние с връзка за “запис” и извежда хронологичен списък на всички състояния, заемани от поръчката и връзка към функция за “изтриване” на всяко състояние.

В края на страницата има връзка към функция за отпечатване на поръчката (към страница “Печат”).

o    Печат

Страница с пълна информация за поръчката (в отделен прозорец на браузъра), пригодена за отпечатване на принтер. Има два бутона – един за печат и един за затваряне на прозореца. Печатът може да се осъществи и от системните функции на браузъра.

 

-    Status / състояния на поръчките

Страници за въвеждане/редактиране на състоянията, които могат да заемат поръчките. Системата предоставя възможност тези състояния да се използват при обслужването на клиентските поръчки. Това са три динамични страници – една със списък на състоянията, една за редактиране и една за изтриване.

o    Списък [екран]

На тази страница е изведен списък със състоянията на поръчките. До всяко ниво има връзки към функциите “редактиране” и “изтриване”.

Следва форма с полета за въвеждане на данни за ново състояние и бутон “добави”.

o    Редактиране

Тази страница е подобна на страницата “Списък” с разликата, че остава само таблицата със списъка на състоянията, а данните за състоянието, което се редактира, се трансформират в полета за редактиране. До това състояние се появяват връзки към функциите “запис” и “отказ”.

o    Изтриване

На страницата е изведена информация за състоянието, подлежащо на изтриване и връзки към функциите за потвърждение – “да” и отказ – “не” на изтриването. Има бутон за връщане към списъка със състоянията.

 

-    Country / държави

Страници за въвеждане/редактиране на държавите, до които могат да се правят доставки. Това са две динамични страници – една със списък на държавите и една за редактиране.

o    Списък [екран]

На тази страница е изведен списък с държавите, до които могат да се правят доставки. До всяка от тях има връзки към функциите “редактиране” и “изтриване”.

Има възможност за добавяне на нова държава към списъка.

o    Редактиране [екран]

На тази страница може да се редактира името на държавата чрез функциите “запис” и “отказ”.

Задава се зависимост между държавата и начините на доставка и плащане, които могат да се използват в нея.

 

-    Shipping / начини на доставка

Страници за въвеждане/редактиране на начините на доставка, поддържани от търговеца. Системата предоставя възможност начините на доставка да се предлагат на клиентите при пускането на техните поръчки. Това са две динамични страници – една със списък на начините на доставка и една за редактиране.

o    Списък [екран]

На тази страница е изведен списък с начините на доставка. До всеки начин има връзки към функциите “редактиране” и “изтриване”.

Следва форма с полета за въвеждане на данни за нов начин на доставка и бутон “добави”.

o    Редактиране

На тази страница се редкатират полетата на начина на доставка с функциите “запис” и “отказ”. Задава се зависимост между начина на доставка и страните, в които може да се използва, а също и с начините на плащане, свързани с него.

 

-    Payment / начини на плащане

Страници за въвеждане/редактиране на начините на плащане, поддържани от търговеца. Системата предоставя възможност начините на плащане да се предлагат на клиентите при пускането на техните поръчки. Това са две динамични страници – една със списък на начините на плащане и една за редактиране.

o    Списък [екран]

На тази страница е изведен списък с начините на плащане. До всеки начин има връзки към функциите “редактиране” и “изтриване”.

Следва форма с полета за въвеждане на данни за нов начин на плащане и бутон “добави”.

o    Редактиране

На тази страница се редкатират полетата на начина на плащане с функциите “запис” и “отказ”. Задава се зависимост между начина на плащане и страните, в които може да се използва, а също и с начините на доставка, свързани с него.

 

-    Currency / валути

Страници за въвеждане/редактиране на видовете валути, използвани от системата и техните актуални курсове. Системата позволява да се съхранява хронология на валутните курсове на валутите, използвани за ценовата информация на продуктите. Курсовете са спрямо валутата, в която търговецът извършва сделките. Това са пет динамични страници – една със списък на всички валути и техните актуални курсове, една за редактиране на описанието за валутата, една за изтриване на валута, една за въвеждане/редактиране на валутните курсове и една за изтриване на валутен курс.

o    Списък [екран]

В началото на страницата е изведен списък на всички валути, използвани в системата, с актуалния курс на тази валута. До всяка валута има поле за въвеждане на нов валутен курс. Има и връзки към функциите за “редактиране” и “изтриване” (към страница “Изтриване”). В началото на таблицата има поле за въвеждане на дата, за която да се отнасят въведените нови курсове (по подразбиране се извежда днешната дата), а в края на таблицата има връзка към функцията “запис” на новите въведени курсове. Наименованието на валутата и актуалният курс представляват същевременно и връзки към страницата с валутните курсове.

Следва форма с полета за въвеждане на данни за нова валута и бутон “добави”.

o    Редактиране

Тази страница извежда полета за редактиране на избраната валута и бутон “запис”. Има бутон за връщане към списъка с валутите.

o    Изтриване

На страницата е изведена информация за валутата, подлежаща на изтриване и бутон за “изтриване”. Има бутон за връщане към списъка с валутите, изпълняващ функцията “отказ”.

o    Валутни курсове [екран]

Извежда в таблица списък на валутните курсове в обратен хронологичен ред. До всеки курс има връзка към функциите “редактиране” и “изтриване” (към страница “Изтриване на валутен курс”). На първия ред са изведени полета за въвеждане на нов курс и връзка към функцията “запис”.

Над таблицата има поле с избор на диапазон от валутните курсове, които да се покажат в списъка, а именно: последните 7, последните 30, за тази година и всички.

Има бутон за връщане към списъка с валутите.

o    Изтриване на валутен курс

На страницата е изведена информация за валутния курс, подлежащ на изтриване и бутон за “изтриване”. Има бутон за връщане към валутните курсове, изпълняващ функцията “отказ”.

 

-    Tax / данъци

Страници за въвеждане на ставките на данъците за държавите, в които оперира търговеца. Системата предоставя възможност тези данъци (най-често ДДС) да се използват при изчисление на поръчките в зависимост от това в коя държава (или щат) се извършва сделката. Това са три динамични страници – една със списък на данъците, една за редактиране и една за въвеждане на нов данък.

o    Списък [екран]

На страницата е изведен списък на данъците. До всеки данък има връзка към две функции: “редактиране” (към страница “Редактиране”) и “изтриване”. В началото на списъка има връзка към функцията “нов данък” (към страница “Нов данък”).

o    Редактиране

Тази страница извежда полета за редактиране на избрания данък. Отстрани са връзките към функциите “запис” и “отказ”. Има бутон за връщане към списъка с данъците.

o    Нов данък

На страницата е изведена таблица с полета за въвеждане на данните за данъка и връзки към функциите “запис” и “отказ”. Има бутон за връщане към списъка с данъците.

 

d)   Информация за фирмата:

-    Company / за фирмата [екран]

Въвеждане и редактиране на данните за фирмата. Тук се въвеждат адресна информация за фирмата, вид на валутата, в която се сключват сделките, данни за банката на фирмата (за плащане с банков превод) и др.

Данните се въвеждат на двата езика - първи и втори, избрани от фирмата, собственик на магазина.

 

e)   Администратори:

-    Administrators / администратори

Страници за въвеждане/редактиране на администраторите на системата. Тя предоставя възможност за управление на достъпа до самата нея чрез система от администратори. Тук се въвеждат и връзките на администраторите с групите продукти, което означава, че при постъпване на поръчка с продукт от дадена група, съответният администратор ще бъде уведомен с e-mail. Това са две динамични страници – една със списък на администраторите и една за редактиране. Единствено администраторът admin може да модифицира данните за другите администратори и техния достъп до системата.

o    Списък [екран]

На тази страница е изведен списък с администраторите. До всеки администратор има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране”) и “изтриване”, ако работи admin. В противен случай излиза само една връзка към функция “редактирай”, намираща се до името на администратора, който работи в момента.

Admin има достъп до информацията в LOG таблиците, в които се записва информацията за това кой администратор кога е работил и каква точно информация е въвел, променил или изтрил.

Следва форма с полета за въвеждане на данни за нов администратор и бутон “добави” (пак само ако работи admin).

o    Редактиране [екран]

Тази страница извежда полета за редактиране на администратор. До тях се появяват връзки към функциите “запис” и “отказ”. Следва таблица със списък на групите продукти, за които отговаря този администратор и връзка към функцията “откачи” за премахване на съответната група от отговорностите на администратора. На последния ред от нея има поле със списък за избор на група и връзка към функция “закачи”, за прикачване на избраната група към дадения администратор.

Има бутон за връщане към списъка с администраторите.

 

f)   Оферти:

-    Offers / оферти

Страници за въвеждане/редактиране и изпращане на сложни по конфигурация оферти от самия уеб сайт като се използва информация директно от базата данни.

o    Списък оферти [екран]

На тази страница е изведен списък със съставените вече оферти. До всяка от тях има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране”), “оглед” (към страница “Оглед”), и “изтриване”. Номерът на офертата също е линк към страницата за редактиране.

Има възможност за съставяне (добавяне) на нова оферта, както и такава за извеждане на списък с офертите само от определен период, задаван с начална и крайна дата.

o    Редактиране на оферта [екран]

На тази страница се редактират “спомагателните” полета на офертата - полетата с информация за датата на офертата, до кого е тя, за какво се отнася. Т.е. това са полетата с текстова информация, независеща от продуктите в базата данни.

Има бутони за запис, отказ, връщане към списъка с оферти, оглед и изпращане.

На тази страница е и връзката към страницата за съставяне на съдържанието на офертата - предлаганите продукти от базата данни.

 

o    Съдържание на офертата [екран]

Това е страницата, показваща съдържанието на офертата. Всяка оферта може да има една или повече конфигурации с по един или повече продукти в нея. Самите продукти са показани в списък след името на съответната конфигурация. За всяка конфигурация има възможност за нейното редактиране и изтриване, а името й също е връзка към страницата за редактиране.

В края на страницата има секция за въвеждане на нова конфигурация - име, количество, в каква валута, да се пресмята ли общата й сума или не, да се показва ли цената на всеки продукт или не, поредността й в офертата, цените на продуктите за какво ниво на потребител да са и свободен текст към конфигурацията.

o    Редактиране на конфигурация [екран]

На тази страница се редактират полета на конфигурацията, към нея се добавят и се изтриват продукти, определя се тяхното количество и пореден номер за подреждане в нея.

До всеки продукт има възнможност за подмяната му с друг от същата група и раздел и изтриването му.

Има бутон за едновременно обновяване на количествата и поредните номера на всички продукти в конфигурацията и таблица за добавяне на продукти, които не са въведени в базата данни.

 

g)   Друго съдържание:

-    Q & A / въпроси и отговори (В/О)

Страници за въвеждане и редактиране на най-често задавани въпроси и отговори. Организирането им е по теми. Въвеждане и редактиране на темите. Това са четири динамични страници – една за извеждане на списък и въвеждане на нов В/О, една за редактиране на В/О и организирането им по теми, една за извеждане на списък на темите и добавяне на нова тема и една за редактиране на тема.

o    Списък В/О [екран]

Това е началната страница при започване на работа с В/О. Извежда списък на В/О като до всеки един има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране В/О”) и “изтриване”. Следва форма с полета за въвеждане на данни за нов В/О и бутон “добави”. В началото на таблицата със списъка има поле за избор на тема и филтриране на списъка само с въпроси от избраната тема. Пред това поле има връзка към страницата със списъка на темите.

o    Редактиране В/О [екран]

Тази страница извежда полета за редактиране на В/О и бутон “запис”. Следва таблица със списък на темите, в които В/О ще се показва и връзка към функцията “изтриване” за премахването му от съответната тема. На последния ред има поле със списък за избор на тема и връзка към функция “добави”, за добавяне на този В/О към избраната тема.

Има бутон за връщане към списъка с В/О.

o    Списък теми [екран]

Извежда списък на всички теми като до всяка има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране на теми”) и “изтриване”. Следва форма с полета за въвеждане на данни за нова тема и бутон “добави”. Името на тема в списъка представлява връзка към страница “Списък В/О” за избраната тема.

o    Редактиране на теми

Тази страница е подобна на страницата “Списък теми” с разликата, че остава само таблицата със списъка на темите, а данните за темата, която се редактира, се трансформират в полета за редактиране. До тази тема се появяват връзки към функциите “запис” и “отказ”.

 

-    News / новини

Страници за въвеждане и редактиране на новините за фирмата и продуктите. Организиране на новините по сектори. Въвеждане и редактиране на секторите. Това са пет динамични страници – една за извеждане на списък с новините, една за редактиране на новини и организирането им по сектори, една за добавяне на нова новина, една за извеждане на списък на секторите и добавяне на нов сектор и една за редактиране на сектор.

o    Списък новини [екран]

Това е началната страница при започване на работа с новините. Извежда списък на новините като до всяка има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране новини”) и “изтриване”. Заглавието на новината в списъка представлява също връзка към страница “Редактиране новини”.

В началото на страницата има поле за избор на сектор за филтриране на списъка само за избран сектор. Пред това поле има връзка към страницата със списъка на секторите. Следва връзка към страница “Добавяне на новина” и списъка на новините.

o    Редактиране новини [екран]

Тази страница извежда полета за редактиране на новини и бутон “запис”. Следва таблица със списък на секторите, в които новината ще се показва и връзка към функцията “изтриване” за премахване на новината от съответния сектор. На последния ред от нея има поле със списък за избор на сектор и връзка към функция “добави”, за добавяне на тази новина към избрания сектор. Завършва с връзка към страница “Добавяне на новина” към същия сектор.

Има бутон за връщане към списъка с новини.

o    Добавяне на новина

На страницата е изведена таблица с полета за въвеждане на данните за новината и връзка към функцията “запис”. Има бутон за връщане към списъка с новините. При запис страницата се трансформира в страница “Редактиране новини”.

o    Списък сектори [екран]

Извежда списък на всички сектори като до всеки има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране на сектори”) и “изтриване”. Следва форма с полета за въвеждане на данни за нов сектор и бутон “добави”. Името на сектор в списъка представлява връзка към страница “Списък новини” за избрания сектор.

o    Редактиране на сектори

Тази страница е подобна на страницата “Списък сектори” с разликата, че остава само таблицата със списъка на секторите, а данните за сектора, който се редактира, се трансформират в полета за редактиране. До този сектор се появяват връзки към функциите “запис” и “отказ”.

 

-    Our Clients / наши клиенти

Страници за въвеждане и редактиране на клиентите на фирмата, оперираща магазина за електронна търговия, с които тя иска да се похвали и покаже на потребителите. Организиране на клиентите по индустрии. Въвеждане и редактиране на индустриите. Това са пет динамични страници – една за извеждане на списък с клиентите, една за редактиране на клиенти и организирането им по индустрии, една за добавяне на нов клиент, една за извеждане на списък на индустриите и въвеждане на нова индустрия и една за редактиране на индустрия.

o    Списък клиенти [екран]

Това е началната страница при започване на работа с клиентите. Извежда списък на клиентите като до всеки има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране клиенти”) и “изтриване”. Името на клиента в списъка представлява също връзка към страница “Редактиране клиенти”. В началото на страницата има поле за избор на индустрия за филтриране на списъка само за избрана индустрия. Пред това поле има връзка към страницата със списъка на индустриите. Следва връзка към страница “Добавяне на клиент” и списъка с клиентите.

o    Редактиране клиенти [екран]

Тази страница извежда полета за редактиране на клиенти и бутон “запис”. Следва таблица със списък на индустриите, в които клиентът ще се показва и връзка към функцията “изтриване” за премахването му от съответната индустрия. На последния ред има поле със списък за избор на индустрия и връзка към функция “добави”, за добавяне на този клиент към избраната индустрия. Страницата завършва с връзка към страницата “Добавяне на клиент” (към същата индустрия).

Има бутон за връщане към списъка с клиенти.

o    Добавяне на клиент

На страницата е изведена таблица с полета за въвеждане на данните за клиента и връзка към функцията “запис”. Има бутон за връщане към списъка с клиентите. При запис страницата се трансформира в страница “Редактиране клиенти”.

o    Списък индустрии [екран]

Извежда списък на всички индустрии като до всяка има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране на индустрии”) и “изтриване”. Следва форма с полета за въвеждане на данни за нова индустрия и бутон “добави”. Името на индустрия в списъка представлява връзка към страница “Списък клиенти” за избраната индустрия.

o    Редактиране на индустрии

Тази страница е подобна на страницата “Списък индустрии” с разликата, че остава само таблицата със списъка на индустрии, а данните за индустрията, която се редактира, се трансформират в полета за редактиране. До тази индустрия се появяват връзки към функциите “запис” и “отказ”.

 

-    Case Studies / наши проекти

Страници за въвеждане и редактиране на проекти на фирмата, оперираща магазина за електронна търговия, с които тя иска да се похвали и покаже на потребителите. Това са три динамични страници – една за извеждане на списък с проектите, една за редактиране на проект и една за добавяне на нов проект.

o    Списък [екран]

Това е началната страница при започване на работа с проектите. Извежда списък на проектите като до всеки има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране”) и “изтриване”. Името на проекта в списъка представлява също връзка към страница “Редактиране”. В началото на списъка има връзка към страница “Добавяне на проект”.

На страницата се извежда списъкът с проекти на един от двата езика, избрани от фирмата, собственик на магазина. Езикът се избира в поле в началото на страницата.

o    Редактиране [екран]

Тази страница извежда полета за редактиране на проекти и бутон “запис”. Извеждат се и форми за “зареждане” (upload) на изображение за подробната страница на проекта в публичния сайт.

Има бутон за връщане към списъка с проекти.

o    Добавяне на проект

На страницата е изведена таблица с полета за въвеждане на данните за проекта и връзка към функцията “запис”. Има бутон за връщане към списъка с проектите. При запис, страницата се трансформира в страница “Редактиране”.

 

-    Help / помощ

Страници за въвеждане и редактиране на въпроси и теми на 2 езика, указващи на клиентите как да работят с клиентския сайт, какви са неговите възможности и предимства. Това са четири динамични страници – по една за: списък на темите за помощ, редактиране на тема, списък на въпросите от дадена тема, редактиране на въпрос.

o    Списък въпроси [екран]

Това е началната страница при започване на работа със секцията "Помощ". Извежда списък на въпросите на един от двата езика, за избрана тема като до всеки има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране”) и “изтриване”. В края на страницата има секция за добавяне на нов въпрос към темата, чиито въпроси са изведени на екрана.

o    Редактиране на въпрос [екран]

Тази страница извежда полетата за редактиране на въпроса и бутон “запис”. Има и възможност за добавяне на редактирания въпрос към всички теми, към които в момента той не е добавен и за изтриването му от тема, към която е добавен.

Има бутон за връщане към списъка с въпроси от темата.

o    Списък теми [екран]

Тази страница извежда списък на темите с въпроси за помощ. До всяка тема има връзка към функциите “редактиране” и “изтриване”. Името на темата е връзка към страницата с въпросите към нея. В края на страницата има секция за въвеждане на нова тема за помощ.

o    Редактиране на тема

Тази страница извежда полета за редактиране на тема и бутон “запис”. Темата може да дава информация и на двата езика, избрани от вас, или само на единия от двата. Има също и бутон за връщане към списъка от теми за помощ.

 

h)   Информационен бюлетин:

-    Newsletters / информационни бюлетини

Страници за въвеждане и редактиране на информационен бюлетин на двата езика, разглеждането на бюлетина и изпращането му на всички клиенти, желаещи да получават такава информация и на отделен списък от адреси.

o    Списък информационни бюлетини [екран]

Това е началната страница при започване на работа със секцията "Информационни бюлетини". Извежда списък на информационните бюлетини като до всеки има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране”) и “изтриване”. Има възможност за извеждане на бюлетините само от даден период, зададен с начална и крайна дата и въвеждане на нов бюлетин.

o    Редактиране на информационен бюлетин [екран]

Това е страницата, на която се редактира информационния бюлетин, попълва се информацията в него, той може да бъде огледан визуално и най-накрая - да бъде изпратен. Има бутони “запис” и “отказ” както и бутон за връщане към списъка от бюлетини.

След като бъдат въведени полетата на бюлетина, започва попълването на информацията за продукти в него. Това става чрез “добавянето” им след избиране от групите и разделите продукти.

Бюлетините могат да бъдат три вида: с подробна информация за един продукт и списък от още продукти; с пълна информация само за 1 продукт; само със списък от продукти. Продуктът, който трябва да бъде с пълна или подробна информация се избира за “предпочитан”. Всеки от добавените продукти може да бъде изтрит или да бъде избран за “предпочитан”. Предпочитаният продукт също може да бъде изтрит от бюлетина.

По всяко време след попълване на полетата на бюлетина той може да бъде разгледан с бутоните за preview на двата езика, след което да бъде редактиран отново.

Всеки администратор може да изпраща информационен бюлетин на един адрес, но само администратора admin може да го изпрати на всички адреси или на група адреси според категорията им.

o    Въвеждане на информационни бюлетини

На тази страница се попълват полетата на информационния бюлетин. Има бутони за запис и отказ. При запис страницата се трансформира в страница за редактиране на бюлетин.

 

-    Newsletter logs / логове на информационните бюлетини

Страници за разглеждане на информация за информационните бюлетини - кой бюлетин кога и на кой адрес е изпращан.

o    Списък информационни бюлетини [екран]

Страницата извежда списък на информационните бюлетини като до всеки има връзки към страницата с детайлна информацията за него и възможност за изтриването й.

o    Информация за бюлетин [екран]

Това е страницата, на която се разглежда информацията за даден бюлетин. Показва на коя дата и на кой адрес е изпратен. Има бутон за връщане към списъка от бюлетини.

 

-    E-mail list / списък адреси [екран]

Страница за въвеждане и редактиране на списък с допълнителни адреси, на които да се изпращат информационни бюлетини.

Тази страница дава списъка с всички допълнителни адреси за изпращане на информационен бюлетин. На нея се добавят нови адреси и се редактират вече въведените.

При въвеждане на нов адрес се попълват освен самия адрес и името за контакт и данни за това на какъв език да се изпрати бюлетина, от каква категория е този адрес и кои цени да се дават - крайни или дилърски.

Категорията на адреса се задава за удобство, за да може да се изпрати информационен бюлетин само на определена група адреси, които са от една и съща категория.

До всеки адрес от списъка има възможност за неговоро редактиране и изтриване. При редактиране данните за адреса в таблицата се появяват в полета за редактиране.

Списъкът от адреси може да бъде филтриран по няколко признака: съдържане на стринг в адреса или името за контакт; категория; ще получава ли адреса информационен бюлетин или не.

 

Използвани технологии

Като всяко едно интернет приложение, при създаването на ЕДА Интернет Магазин са използвани комплексни решения от областта на информационните технологии.

 

a)   Хардуер.

-    Уеб сървър: Intel Pentium II, 500 MGHz, 5GB HDD, 64MB RAM.

-    Сървър за бази данни: може и на същата машина или на машина със същите параметри.

 

b)   Системен софтуер.

-    Операционна система: Linux

-    Уеб сървър: Apache

-    Сървър за бази данни: MySQL

-    Защитна стена (firewall) и SSL

 

c)   Скриптове.

-    Активни страници: PHP, XML (за пренос на данни)

-    Клиенска част: HTML, DHTML, JavaScript, CSS

 

d)   Приложен софтуер.

-    Не е необходим специален софтуер. Нужен е компютър, свързан с Интернет и инсталиран браузър (IE или NS).

 

Както се вижда, използвана е икономична база и софтуер с отворен код. Не са необходими скъпи компютри и сървъри, както и скъп системен софтуер.

Така нашият Интернет магазин става достъпен за по-широк кръг от фирми, както средни така и малки.

 

 

© 2002 ЕДА ООД, Всички права запазени