this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

 

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 2

 Следваща страница

» 2. Предназначение

 

2.   Предназначение.

Предназначението на системата е да извършва търговска дейност по електронен път чрез Интернет с продукти, стоки или услуги, предлагани на потребителите, като сключва сделки за тяхната продажба под формата на поръчки и се грижи за изпълнението им.

За да извършва подобна дейност, системата разполага със следните средства:

-    Продукти.

-    Потребители и Клиенти.

-    Кошница и поръчки.

-    Допълнителни елементи.

-    Помощ.

 

 

 

22.06.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com