this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

 

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 11

 Следваща страница

» 3. Обща структура

 

В следващата диаграма (site map) са посочени отделните страници и групи от страници, които съставляват публичния сайт.
 

Диаграма на публичния сайт.

Всяка една страница има две области: статична и динамична. Статичната област съдържа заглавната част на страницата, главното меню, подменюто на съответния контекст и завършваща част.

Статичната област дава удобство на потребителя да свикне с разположението на връзките към основните раздели на сайта и неговите функции, т.к. техните места остават непроменени по време на навигацията между отделните страници.

В динамичната област се извежда контекстно-зависимата информация от съдържанието на уеб сайта и най-често това е динамично извлечена информация от базата данни (БД), свързана към сайта. По този начин съдържанието, което се показва на потребителя, е винаги най-актуалното.

Страниците са групирани в няколко раздела.

 

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com