this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 19

 Следваща страница

» 4. Основни страници » c) Пазаруване

 

c)   Пазаруване

Това е тази част от уеб сайта, където фактически се извършва електронната търговия и се сключват сделките с клиентите. Достъпът до тези страници (освен страницата “Кошница”) става чрез “осигурена” връзка (SSL – secure socket layer) след задължителна идентификация (login).

o    Кошница [екран];

Това е началната страница за започване на процеса на пазаруване.  Показва съдържанието на кошницата с актуалните цени на всеки продукт и сумарно на всички продукти по валути. Има полета за въвеждане, с които може да се променя поръчаното количеството на всеки продукт и бутон за преизчисление. До всеки продукт има бутон за премахването му от кошницата. Има бутон за изчистване на цялата кошницата и бутон за стартиране на поръчката (към следващата страница – “Адрес на доставка”).

o    Адрес на доставка [екран];

На тази страница клиентът посочва адреса за доставка на поръчката. Най-напред излиза предпочитания адрес за доставка (ако има такъв в адресната книга) и бутон за избор на този адрес. Следват списък на останалите адреси от адресната книга също с възможност за избор и форма за въвеждане на нов адрес за доставка. Тя се използва в случай, че няма адреси в адресната книга, или клиентът желае да ползва временно друг адрес, или ако иска да въведе нов адрес в адресната си книга. При всички случаи след избор или въвеждане на адрес (ако той е коректен)  клиентът продължава към следващата страница – “Начин на доставка”.

Има бутон и за връщане към предишната страница – “Кошница”.

o    Начин на доставка [екран];

На тази страница клиентът избира начина на доставка от изброения списък, съобразен с начините на доставка в държавата, в която е адреса на доставката. Продължава се към следващата страница – “Начин на плащане”.

Има бутон и за връщане към предишната страница – “Адрес на доставка”.

o    Начин на плащане [екран];

На тази страница клиентът избира начина на плащане от изброения списък, съобразен с избрания начин на доставка и продължава към следващата страница – “Адрес на фактуриране”.

Има бутон за връщане към предишната страница – “Начин на доставка”.

o    Адрес на фактуриране [екран];

Тази страница е подобна на страница “Адрес на доставка”, но данните се отнасят за адреса на фактуриране. Предлагат се за избор тези адреси от адресната книга на клиента, до които може да се получи фактура чрез избрания начин на фактуриране. При избор на адрес клиентът продължава към следващата страница – “Изпращане на поръчка”.

Има бутон и за връщане към предишната страница – “Начин на плащане”.

кошница

адрес на доставка

начин на доставка

начин на плащане

адрес на фактуриране

 

 

15.07.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com