this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 20

 Следваща страница

» 4. Основни страници » c) Пазаруване

 

o    Изпращане на поръчка [екран];

Тази страница показва съдържанието на поръчката: съдържанието на кошницата с бутон за редактиране (към страница “Кошница”), преизчислена във валутата на сделката; адрес на доставката с бутон за редактиране (към страница “Адрес на доставка”); начин на доставяне с бутон за редактиране (към страница “Начин на доставка”);  адрес на фактуриране с бутон за редактиране (към страница “Адрес на фактуриране”); начин на плащане с бутон за редактиране (към страница “Начин на плащане”). В края се извежда допълнителна информация към поръчката, ако има такава.

Изведен е бутон “Поръчване”, с което клиентът се съгласява с показаното и поръчва. В този случай системата пуска поръчката и изпраща уведомителни писма по електронната поща както на клиента, така и на администратора, отговарящ за продуктите в поръчката. При успех се преминава към следващата страница – “Потвърждение на приетата поръчка”.

o    Потвърждение на приетата поръчка [екран].

На тази страница клиентът получава потвърждение за приемането на пуснатата поръчка с пълна информация за поръчката. Изведен е бутон за връщане към страниците с продуктите за пазаруване и отпечатване на поръчката.

изпращане на поръчка

потвърждение

 

 

22.02.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com