this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 21

 Следваща страница

» 4. Основни страници » d) Лични данни

 

d)   Лични данни

-    Страници за личните данни на клиентите:

o    Лични данни [екран];

Тази страница е основната страница за обслужването на клиентите. Има изведени връзки към страниците с личните данни, адресната информация и данните за поръчките, както и към страница за възстановяване на забравена парола.

В началото на страницата системата изписва името на клиента, ако той е разпознат. След това е изведено съобщение с предупреждение, ако това не клиентът, който работи със системата, той да се идентифицира (с връзка към страницата за идентификация).

o    Промяна на личните данни [екран];

Тази страница позволява на клиента да промени своите данни за: потребителско име; какъв вид потребител е - физическо лице или фирма; име и език за контакти; e-mail адрес, парола и желае ли да получава информационен бюлетин или не.

o    Забравена парола [екран];

Серия от страници, които помагат на потребителя да замени забравената си парола с друга.

o    Адресна книга [екран];

Извежда информация за всички въведени адреси в адресната книга на клиента. Показва кои са предпочетените от него адреси за доставка и фактуриране. Има възможност старите адреси да се редактират или изтрият, както и да се въведат нови адреси.

o    Информация за поръчките [екран].

Това са няколко страници с една и съща структура, показващи: последните (“n” – на брой) поръчки; всички поръчки; само “отворените” поръчки, т.е. пуснати, но недоставени и само доставените поръчки. На страница се извежда списък на поръчките с дата, състояние и сума на поръчката, както и общата сума на поръчките от изведения списък. За всяка поръчка има връзка към подробната страница на поръчката, която може да бъде разпечатана на принтер.

лични данни

промяна на личните данни

забравена парола

адресна книга

информация за поръчките

 

 

30.05.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com