this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 24

 Следваща страница

» 5. Допълнителни страници » a) За фирмата

 

a)   За фирмата

Тази група обединява страниците с обща информация за фирмата, референции към клиенти, проекти, партньори и др.

-    За фирмата [екран] – статична страница с информация за фирмата. Могат да бъдат няколко страници;

-    Наши клиенти [екран] – динамична страница с референции към важни или успешни клиенти на фирмата. Съдържанието се формира от предварително въведената информация в базата данни. Фактически това са две страници: една начална страница с кратко описание и списък на най-важните клиенти и втора страница - с пълния списък от клиенти.

Информацията за всеки един клиент съдържа:

o    Име и описание на клиента;

o    Информация за неговата дейност и индустрията, която представлява;

o    Връзка към уеб страницата на клиента (URL).

-    Наши проекти [екран] – динамична страница с референции към успешни проекти, осъществени от фирмата. Съдържанието се формира от предварително въведената информация в базата данни. Това са две страници: една начална с кратко въведение и списък на всички проекти (въведени в базата данни) и втора - с подробна информация за проект, като:

o    Наименование на проекта;

o    Име, графично лого и описание на фирмата, за която е направен;

o    Цели на проекта;

o    Съдържание на проекта;

o    Описание на решението, което е приложено при осъществяването на проекта като технологии, инструменти, ноу-хау и др.;

o    Информация за ресурсите, използвани при осъществяването му като: екип, време на изпълнение и др.;

o    Връзка към уеб страницата на клиента (URL) или проекта.

-    Партньори [екран] – статична страница с информация за партньорите на фирмата. Могат да бъдат няколко страници като по подходящ начин се представят отделните партньори и формата на партньорство (дистрибуторство, представителство и др.);

-    Новини [екран] – динамична страница с новини за фирмата или за важни събития. Това са три страници: една страница с последните новини по сектори, където е посочена хронологията на новините и сектора, за който се отнасят. Новините могат да се филтрират и по сектори. Към втората страница се преминава с хипервръзка от заглавието на новината и тя съдържа цялата информация в новината: дата, заглавие, източник, автор, град, пълен текст. Към третата страница отново се преминава с хипервръзка – това е архив на всички въведени в базата данни новини, който също може да бъде филтриран по сектори.

Към страницата с новините се преминавя по всяко време чрез страничното меню от дясната страна, където се показват последните 4 новини.

за фирмата

наши клиенти

наши проекти

партньори

новини

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com