this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 29

 Следваща страница

» 6. Административна част » a) Управление на продуктите

 

a)   Управление на продуктите:

-    Stores / групи продукти

Въвеждане и/или редактиране на групите продукти и организиране на разделите в тях. Това са няколко активни страници – една с целия списък, една за редактиране на данните за тях, една за въвеждане на нова група и една за изтриване на група.

o    Списък [екран]

На страницата е изведен списък на всички групи. Името на групата представлява връзка към страницата на разделите, включени в нея. До всяка група има връзка към две функции: “редактиране” (към страница “Редактиране”) и “изтриване” (към страница “Изтриване”). В началото на списъка има връзка към функцията “нова група”.

o    Редактиране [екран]

В първата област на страницата се намира таблица с полета за редактиране на данните за групата и връзки към функциите “запис” и “отказ”. Във втората област е изведен списък на разделите, които съдържа тази група с връзка към функция “изтрий” за “откачане” на раздела от групата. В третата област е изведено името на картинката за  групата с връзка към функцията “изтрий” за “откачане” на картинката от групата.

Има бутон за връщане към списъка с групите.

o    Нова група

На страницата е изведена таблица с полета за въвеждане на данните за групата и връзки към функциите “запис” и “отказ”. Има бутон за връщане към списъка с групите. При запис страницата се трансформира в страница “Редактиране”.

o    Изтриване

На страницата е изведена информация за групата, подлежаща на изтриване и връзки към функциите за потвърждение – “да” и отказ – “не” на изтриването. Има бутон за връщане към списъка с групите.

 

списък

редактиране

 

 

15.07.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com