this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 49

 Следваща страница

» 6. Административна част » e) Администратори

 

e)   Администратори:

-    Administrators / администратори

Страници за въвеждане/редактиране на администраторите на системата. Тя предоставя възможност за управление на достъпа до самата нея чрез система от администратори. Тук се въвеждат и връзките на администраторите с групите продукти, което означава, че при постъпване на поръчка с продукт от дадена група, съответният администратор ще бъде уведомен с e-mail. Това са две динамични страници – една със списък на администраторите и една за редактиране. Единствено администраторът admin може да модифицира данните за другите администратори и техния достъп до системата.

o    Списък [екран]

На тази страница е изведен списък с администраторите. До всеки администратор има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране”) и “изтриване”, ако работи admin. В противен случай излиза само една връзка към функция “редактирай”, намираща се до името на администратора, който работи в момента.

Admin има достъп до информацията в LOG таблиците, в които се записва информацията за това кой администратор кога е работил и каква точно информация е въвел, променил или изтрил.

Следва форма с полета за въвеждане на данни за нов администратор и бутон “добави” (пак само ако работи admin).

o    Редактиране [екран]

Тази страница извежда полета за редактиране на администратор. До тях се появяват връзки към функциите “запис” и “отказ”. Следва таблица със списък на групите продукти, за които отговаря този администратор и връзка към функцията “откачи” за премахване на съответната група от отговорностите на администратора. На последния ред от нея има поле със списък за избор на група и връзка към функция “закачи”, за прикачване на избраната група към дадения администратор.

Има бутон за връщане към списъка с администраторите.

 

списък

редактиране

 

 

22.06.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com