this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 51

 Следваща страница

» 6. Административна част » f) Оферти

 

o    Съдържание на офертата [екран]

Това е страницата, показваща съдържанието на офертата. Всяка оферта може да има една или повече конфигурации с по един или повече продукти в нея. Самите продукти са показани в списък след името на съответната конфигурация. За всяка конфигурация има възможност за нейното редактиране и изтриване, а името й също е връзка към страницата за редактиране.

В края на страницата има секция за въвеждане на нова конфигурация - име, количество, в каква валута, да се пресмята ли общата й сума или не, да се показва ли цената на всеки продукт или не, поредността й в офертата, цените на продуктите за какво ниво на потребител да са и свободен текст към конфигурацията.

o    Редактиране на конфигурация [екран]

На тази страница се редактират полета на конфигурацията, към нея се добавят и се изтриват продукти, определя се тяхното количество и пореден номер за подреждане в нея.

До всеки продукт има възнможност за подмяната му с друг от същата група и раздел и изтриването му.

Има бутон за едновременно обновяване на количествата и поредните номера на всички продукти в конфигурацията и таблица за добавяне на продукти, които не са въведени в базата данни.

 

оферта

конфигурация

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com