this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 52

 Следваща страница

» 6. Административна част » g) Друго съдържание

 

g)   Друго съдържание:

-    Q & A / въпроси и отговори (В/О)

Страници за въвеждане и редактиране на най-често задавани въпроси и отговори. Организирането им е по теми. Въвеждане и редактиране на темите. Това са четири динамични страници – една за извеждане на списък и въвеждане на нов В/О, една за редактиране на В/О и организирането им по теми, една за извеждане на списък на темите и добавяне на нова тема и една за редактиране на тема.

o    Списък В/О [екран]

Това е началната страница при започване на работа с В/О. Извежда списък на В/О като до всеки един има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране В/О”) и “изтриване”. Следва форма с полета за въвеждане на данни за нов В/О и бутон “добави”. В началото на таблицата със списъка има поле за избор на тема и филтриране на списъка само с въпроси от избраната тема. Пред това поле има връзка към страницата със списъка на темите.

o    Редактиране В/О [екран]

Тази страница извежда полета за редактиране на В/О и бутон “запис”. Следва таблица със списък на темите, в които В/О ще се показва и връзка към функцията “изтриване” за премахването му от съответната тема. На последния ред има поле със списък за избор на тема и връзка към функция “добави”, за добавяне на този В/О към избраната тема.

Има бутон за връщане към списъка с В/О.

o    Списък теми [екран]

Извежда списък на всички теми като до всяка има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране на теми”) и “изтриване”. Следва форма с полета за въвеждане на данни за нова тема и бутон “добави”. Името на тема в списъка представлява връзка към страница “Списък В/О” за избраната тема.

o    Редактиране на теми

Тази страница е подобна на страницата “Списък теми” с разликата, че остава само таблицата със списъка на темите, а данните за темата, която се редактира, се трансформират в полета за редактиране. До тази тема се появяват връзки към функциите “запис” и “отказ”.

 

списък В/О

редактиране В/О

списък теми

 

 

22.06.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com