this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 53

 Следваща страница

» 6. Административна част » g) Друго съдържание

 

-    News / новини

Страници за въвеждане и редактиране на новините за фирмата и продуктите. Организиране на новините по сектори. Въвеждане и редактиране на секторите. Това са пет динамични страници – една за извеждане на списък с новините, една за редактиране на новини и организирането им по сектори, една за добавяне на нова новина, една за извеждане на списък на секторите и добавяне на нов сектор и една за редактиране на сектор.

o    Списък новини [екран]

Това е началната страница при започване на работа с новините. Извежда списък на новините като до всяка има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране новини”) и “изтриване”. Заглавието на новината в списъка представлява също връзка към страница “Редактиране новини”.

В началото на страницата има поле за избор на сектор за филтриране на списъка само за избран сектор. Пред това поле има връзка към страницата със списъка на секторите. Следва връзка към страница “Добавяне на новина” и списъка на новините.

o    Редактиране новини [екран]

Тази страница извежда полета за редактиране на новини и бутон “запис”. Следва таблица със списък на секторите, в които новината ще се показва и връзка към функцията “изтриване” за премахване на новината от съответния сектор. На последния ред от нея има поле със списък за избор на сектор и връзка към функция “добави”, за добавяне на тази новина към избрания сектор. Завършва с връзка към страница “Добавяне на новина” към същия сектор.

Има бутон за връщане към списъка с новини.

o    Добавяне на новина

На страницата е изведена таблица с полета за въвеждане на данните за новината и връзка към функцията “запис”. Има бутон за връщане към списъка с новините. При запис страницата се трансформира в страница “Редактиране новини”.

o    Списък сектори [екран]

Извежда списък на всички сектори като до всеки има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране на сектори”) и “изтриване”. Следва форма с полета за въвеждане на данни за нов сектор и бутон “добави”. Името на сектор в списъка представлява връзка към страница “Списък новини” за избрания сектор.

o    Редактиране на сектори

Тази страница е подобна на страницата “Списък сектори” с разликата, че остава само таблицата със списъка на секторите, а данните за сектора, който се редактира, се трансформират в полета за редактиране. До този сектор се появяват връзки към функциите “запис” и “отказ”.

 

списък новини

редактиране новини

списък сектори

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com