this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 54

 Следваща страница

» 6. Административна част » g) Друго съдържание

 

-    Our Clients / наши клиенти

Страници за въвеждане и редактиране на клиентите на фирмата, оперираща магазина за електронна търговия, с които тя иска да се похвали и покаже на потребителите. Организиране на клиентите по индустрии. Въвеждане и редактиране на индустриите. Това са пет динамични страници – една за извеждане на списък с клиентите, една за редактиране на клиенти и организирането им по индустрии, една за добавяне на нов клиент, една за извеждане на списък на индустриите и въвеждане на нова индустрия и една за редактиране на индустрия.

o    Списък клиенти [екран]

Това е началната страница при започване на работа с клиентите. Извежда списък на клиентите като до всеки има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране клиенти”) и “изтриване”. Името на клиента в списъка представлява също връзка към страница “Редактиране клиенти”. В началото на страницата има поле за избор на индустрия за филтриране на списъка само за избрана индустрия. Пред това поле има връзка към страницата със списъка на индустриите. Следва връзка към страница “Добавяне на клиент” и списъка с клиентите.

o    Редактиране клиенти [екран]

Тази страница извежда полета за редактиране на клиенти и бутон “запис”. Следва таблица със списък на индустриите, в които клиентът ще се показва и връзка към функцията “изтриване” за премахването му от съответната индустрия. На последния ред има поле със списък за избор на индустрия и връзка към функция “добави”, за добавяне на този клиент към избраната индустрия. Страницата завършва с връзка към страницата “Добавяне на клиент” (към същата индустрия).

Има бутон за връщане към списъка с клиенти.

o    Добавяне на клиент

На страницата е изведена таблица с полета за въвеждане на данните за клиента и връзка към функцията “запис”. Има бутон за връщане към списъка с клиентите. При запис страницата се трансформира в страница “Редактиране клиенти”.

o    Списък индустрии [екран]

Извежда списък на всички индустрии като до всяка има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране на индустрии”) и “изтриване”. Следва форма с полета за въвеждане на данни за нова индустрия и бутон “добави”. Името на индустрия в списъка представлява връзка към страница “Списък клиенти” за избраната индустрия.

o    Редактиране на индустрии

Тази страница е подобна на страницата “Списък индустрии” с разликата, че остава само таблицата със списъка на индустрии, а данните за индустрията, която се редактира, се трансформират в полета за редактиране. До тази индустрия се появяват връзки към функциите “запис” и “отказ”.

 

списък клиенти

редактиране клиенти

списък индустрии

 

 

13.07.2020 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com