this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 55

 Следваща страница

» 6. Административна част » g) Друго съдържание

 

-    Case Studies / наши проекти

Страници за въвеждане и редактиране на проекти на фирмата, оперираща магазина за електронна търговия, с които тя иска да се похвали и покаже на потребителите. Това са три динамични страници – една за извеждане на списък с проектите, една за редактиране на проект и една за добавяне на нов проект.

o    Списък [екран]

Това е началната страница при започване на работа с проектите. Извежда списък на проектите като до всеки има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране”) и “изтриване”. Името на проекта в списъка представлява също връзка към страница “Редактиране”. В началото на списъка има връзка към страница “Добавяне на проект”.

На страницата се извежда списъкът с проекти на един от двата езика, избрани от фирмата, собственик на магазина. Езикът се избира в поле в началото на страницата.

o    Редактиране [екран]

Тази страница извежда полета за редактиране на проекти и бутон “запис”. Извеждат се и форми за “зареждане” (upload) на изображение за подробната страница на проекта в публичния сайт.

Има бутон за връщане към списъка с проекти.

o    Добавяне на проект

На страницата е изведена таблица с полета за въвеждане на данните за проекта и връзка към функцията “запис”. Има бутон за връщане към списъка с проектите. При запис, страницата се трансформира в страница “Редактиране”.

 

списък

редактиране

 

 

01.10.2020 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com