this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 56

 Следваща страница

» 6. Административна част » g) Друго съдържание

 

-    Help / помощ

Страници за въвеждане и редактиране на въпроси и теми на 2 езика, указващи на клиентите как да работят с клиентския сайт, какви са неговите възможности и предимства. Това са четири динамични страници – по една за: списък на темите за помощ, редактиране на тема, списък на въпросите от дадена тема, редактиране на въпрос.

o    Списък въпроси [екран]

Това е началната страница при започване на работа със секцията "Помощ". Извежда списък на въпросите на един от двата езика, за избрана тема като до всеки има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране”) и “изтриване”. В края на страницата има секция за добавяне на нов въпрос към темата, чиито въпроси са изведени на екрана.

o    Редактиране на въпрос [екран]

Тази страница извежда полетата за редактиране на въпроса и бутон “запис”. Има и възможност за добавяне на редактирания въпрос към всички теми, към които в момента той не е добавен и за изтриването му от тема, към която е добавен.

Има бутон за връщане към списъка с въпроси от темата.

o    Списък теми [екран]

Тази страница извежда списък на темите с въпроси за помощ. До всяка тема има връзка към функциите “редактиране” и “изтриване”. Името на темата е връзка към страницата с въпросите към нея. В края на страницата има секция за въвеждане на нова тема за помощ.

o    Редактиране на тема

Тази страница извежда полета за редактиране на тема и бутон “запис”. Темата може да дава информация и на двата езика, избрани от вас, или само на единия от двата. Има също и бутон за връщане към списъка от теми за помощ.

 

помощ

редактиране

списък теми

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com