this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 57

 Следваща страница

» 6. Административна част » h) Информационен бюлетин

 

h)   Информационен бюлетин:

-    Newsletters / информационни бюлетини

Страници за въвеждане и редактиране на информационен бюлетин на двата езика, разглеждането на бюлетина и изпращането му на всички клиенти, желаещи да получават такава информация и на отделен списък от адреси.

o    Списък информационни бюлетини [екран]

Това е началната страница при започване на работа със секцията "Информационни бюлетини". Извежда списък на информационните бюлетини като до всеки има връзки към функциите “редактиране” (към страница “Редактиране”) и “изтриване”. Има възможност за извеждане на бюлетините само от даден период, зададен с начална и крайна дата и въвеждане на нов бюлетин.

o    Редактиране на информационен бюлетин [екран]

Това е страницата, на която се редактира информационния бюлетин, попълва се информацията в него, той може да бъде огледан визуално и най-накрая - да бъде изпратен. Има бутони “запис” и “отказ” както и бутон за връщане към списъка от бюлетини.

След като бъдат въведени полетата на бюлетина, започва попълването на информацията за продукти в него. Това става чрез “добавянето” им след избиране от групите и разделите продукти.

Бюлетините могат да бъдат три вида: с подробна информация за един продукт и списък от още продукти; с пълна информация само за 1 продукт; само със списък от продукти. Продуктът, който трябва да бъде с пълна или подробна информация се избира за “предпочитан”. Всеки от добавените продукти може да бъде изтрит или да бъде избран за “предпочитан”. Предпочитаният продукт също може да бъде изтрит от бюлетина.

По всяко време след попълване на полетата на бюлетина той може да бъде разгледан с бутоните за preview на двата езика, след което да бъде редактиран отново.

Всеки администратор може да изпраща информационен бюлетин на един адрес, но само администратора admin може да го изпрати на всички адреси или на група адреси според категорията им.

o    Въвеждане на информационни бюлетини

На тази страница се попълват полетата на информационния бюлетин. Има бутони за запис и отказ. При запис страницата се трансформира в страница за редактиране на бюлетин.

 

списък

редактиране

 

 

15.07.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com