this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 59

 Следваща страница

» 6. Административна част » h) Информационен бюлетин

 

-    E-mail list / списък адреси [екран]

Страница за въвеждане и редактиране на списък с допълнителни адреси, на които да се изпращат информационни бюлетини.

Тази страница дава списъка с всички допълнителни адреси за изпращане на информационен бюлетин. На нея се добавят нови адреси и се редактират вече въведените.

При въвеждане на нов адрес се попълват освен самия адрес и името за контакт и данни за това на какъв език да се изпрати бюлетина, от каква категория е този адрес и кои цени да се дават - крайни или дилърски.

Категорията на адреса се задава за удобство, за да може да се изпрати информационен бюлетин само на определена група адреси, които са от една и съща категория.

До всеки адрес от списъка има възможност за неговоро редактиране и изтриване. При редактиране данните за адреса в таблицата се появяват в полета за редактиране.

Списъкът от адреси може да бъде филтриран по няколко признака: съдържане на стринг в адреса или името за контакт; категория; ще получава ли адреса информационен бюлетин или не.

 

e-mail лист

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com