this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 8

 Следваща страница

» 2. Предназначение » c) Кошница и поръчки

 

c)   Кошница и поръчки.

Кошницата [екран] за пазаруване е мястото, където потребителите и клиентите съхраняват продуктите, които възнамеряват да закупят. Системата съхранява достатъчно дълго информацията за кошниците след “излизане” на потребителя от системата, така че при всяко следващо “влизане” той да има достъп до нея, за да я разглежда, да я допълва с нови продукти или да премахва продукти от кошницата. Този процес не е ограничен във времето.

Ако потребителят е разпознат като клиент и има продукти в кошницата, на екрана му се показва колко продукта има в нея и на каква цена са те.

Съдържанието на кошницата е следното:

-    Код на потребителя/клиента;

-    Дата на създаване на кошницата;

-    Количество на продуктите;

-    Списък на продуктите като за всеки продукт се съхранява:

o    Кода и наименованието му;

o    Количество, цена (във валутата на ценовата листа) и стойност;

o    .. и др.

В момента, в който клиентът реши да закупи тези стоки и след въвеждане на необходимата информация за осъществяване на сделката по продажбата, кошницата се трансформира в поръчка. Поръчката съдържа в себе си информация за:

-    Съдържанието на кошницата:

o    Обща стойност на продуктите във валутата на сделката;

o    Стойност на транспорта;

o    Стойност на начисления ДДС;

o    Обща стойност на поръчката.

-    Адрес на получаване на пратката и адрес за фактуриране;

-    Начин на транспортиране;

-    Начин на плащане;

-    Статус на поръчката – първоначално той е “пусната”.

Във всеки един момент клиентът може да провери статуса на своите поръчки [екран] и датата и часа, когато той е променен. За всеки статус, през който е преминала дадена поръчка, се съхранява информация за:

-    Самия статус – пусната, одобрена, обработена, изпълнена, изпратена, отказана;

-    Дата на промяна на статуса;

-    Допълнителна информация.

кошница

информация за поръчките

 

 

30.05.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com