this site in english

 

¬ Цени на ЕДА Интернет Магазин

#

Компонент

Цена

 

ЕДА Интернет Магазин (пълен пакет)

Продуктът включва:

7 900 лв.

1)

Графичен дизайн на страниците на сайта в съответствие с неговата цел и функционалност

 

2)

Клиентски уеб сайт (над 45 активни страници)

 

3)

Клиентски уеб сайт на втори език (bg / en)

 

4)

Административен уеб сайт (над 50 активни страници)

 

5)

Продуктът включва още:

- инсталиране и конфигуриране на системен софтуер, като: уеб сървър, сървър за бази данни (при хостване на наш сървър);

- консултиране за хостинга на сайта при други доставчици на Интернет;

- обучение за работа със системата и консултации по внедряването й;

- инсталиране и стартиране на уеб сайтовете.

 

 

 

* Забележка:

Цените, посочени по-горе, са без включен ДДС и се базират на предположението, че:

- снимките ще бъдат предоставени в електронен вид и формат, подходящ за обработка.

- текстовете и информацията за отделните страници ще бъдат предоставени в електронен вид и формат, подходящ за обработка.

 

 

30.05.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com