this site in english

 

¬ Съдържание

¬ Какво е Електронна търговия?

 

1. Въведение
   a) търговия
   b) е-търговия
   c) извършване
   d) започване
2. Елементи
3. Възможности
   a) маркетинг
   b) пазаруване
   c) поръки
   d) изпълнение
   e) клиентско обслужване
4. Внедряване
5. Интегриране Предишна страница

стр. 2

 Следваща страница

» 1. Въведение » a) търговия

 

Но преди да започнем, нека да разберем първо:

a)   какво е търговия?

Полезно е да схванем най-напред добре смисъла на търговията въобще. Ако разберете какво е търговия, ще разберете, че електронната търговия е само една нова форма.

В тълковните речници срещу едно от значенията на “търговия” е записано:

“... размяна, купуване и продажба на стоки в големи количества, изискващо транспортиране от едно място до друго ...”

Търговията, обяснена с прости думи, представлява обмяна на стоки и услуги, обичайно срещу пари. Когато купуваме нещо от магазин, ние вече участваме в търговия. По същия начин, ако изкараме нещо на пазара за продажба, пак правим търговия, но от другата страна. Ако имате компания за производство на стоки, тя е също част от веригата на търговията. Когато разглеждаме търговията по този начин, можем да разграничим следните роли:

Купувачи – това са лица, които срещу пари искат да закупят стока или услуга

Продавачи – това са лица които предлагат стоки и услуги на купувачите. Продавачите, основно, се делят на два вида: крайни търговци, тези които продават на крайни клиенти и търговци на едро или дистрибутори, тези които продават на крайните търговци и на други фирми.

Производители – това са лица, които създават продуктите и услугите, които продавачите предлагат на купувачите. Производителят по необходимост е и продавач. Той продава произведената продукция на продавачите или директно на купувачите.

 

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com