this site in english

 

¬ Съдържание

¬ Какво е Електронна търговия?

 

1. Въведение
   a) търговия
   b) е-търговия
   c) извършване
   d) започване
2. Елементи
3. Възможности
   a) маркетинг
   b) пазаруване
   c) поръки
   d) изпълнение
   e) клиентско обслужване
4. Внедряване
5. Интегриране Предишна страница

стр. 9

 Следваща страница

» 2. Елементи

 

2.   Елементи на електронната търговия.

Ако вникнете малко по-навътре във фактическите елементи на търговията и търговските операции, нещата леко се усложняват защото трябва да се имат предвид вече отделните детайли. Но все пак всичко се заключава в ограничен набор от стъпки в търговските действия, които ви показваме по-надолу. В случая ще имаме предвид, че търговската дейност се заключава в продажба на продукти на крайни клиенти.

-     Ако възнамерявате да продавате нещо на определен кръг клиенти, то точно това нещо е сърцевината на целия смисъл. Така, че вие трябва да разполагате със стоки и услуги за предлагане. Тези стоки и услуги може да бъдат или собствено производство, или закупени директно от производителя или от някой дистрибутор. Тук няма различия с традиционната търговия.

-     Необходимо е да разполагате и с място за извършване на търговията, т.е. там от където ще продавате тези продукти. В традиционната търговия такова място се явява самият магазин, или склад за продажби на едро. В тези случаи това място има физическо измерение и е налице физическото присъствие на купувача и продавача. Възможно е клиентът да разгледа изложените стоки, да се информира за тяхното качество и цена и да си отиде, като по-късно да реши дали да купи или не определена стока.

 

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com