this site in english

 

¬ Съдържание

¬ Какво е Електронна търговия?

 

1. Въведение
   a) търговия
   b) е-търговия
   c) извършване
   d) започване
2. Елементи
3. Възможности
   a) маркетинг
   b) пазаруване
   c) поръки
   d) изпълнение
   e) клиентско обслужване
4. Внедряване
5. Интегриране Предишна страница

стр. 6

 Следваща страница

» 1. Въведение » c) извършване

 

Така направеният уеб сайт трябва физически да се разположи на уеб сървър (web server), които има връзка с Интернет. Ролята на уеб сървър се изпълнява от компютър с определена хардуерна (hardware) конфигурация и комуникационни възможности (communication capabilities) за да бъде свързан с глобалната мрежа на Интернет. Този сървър може да бъде разположен у вас или във вашата фирма (in house) или на територията на определен Интернет доставчик (Internet Service Provider - ISP), което се нарича колокация (co-location). Има и други варианти, като например да наемете уеб сървър (dedicated web hosting) или част от уеб сървър (web hosting) от доставчик на уеб услуги (Web Services Provider - WSP).

Изборът зависи от множество критерии: скорост на връзката, надеждност на системата, набор от приложения за уеб сайтове, бази данни и др.

Най-подходящ вариант за електронната търговия е колокацията (co-location). При нея вие разполагате със собствен/и сървър/и, което ви позволява:

-     да повишите сигурността на данните и приложенията т.к. само вие имате достъп до тях;

-     да инсталирате по собствен избор или по избор на разработчиците точно определени програмни компоненти, или т.н. софтуер (software), като системен софтуер – уеб сървър, сървър за бази данни, пощенски сървър, сървър за файлов обмен и софтуер за отдалечен достъп и управление;

Минусът на този подход е, че ви е необходим някой, който да се грижи за работоспособността на системата. Част от функциите на системен администратор се поемат от доставчика на Интернет услуги – като включване и изключване, наблюдение дали работи и рестартиране при необходимост, но те нямат грижата да конфигурират вашата система, нейните хардуерни и софтуерни компоненти.

Разбира се уеб хостингът е също подходящ, защото повечето доставчици вече предоставят широка гама от преинсталиран софтуер за ползване, без да се налага да го закупувате, а само да заплащате наем за него докато го ползвате.

Както се вижда, изброихме твърде много неща, които са необходими за стартирането на един Интернет сайт за електронна търговия. Това може да се стори дори объркващо на някой, но след като се започне такъв проект, нещата бързо се изясняват.

 

 

 

19.08.2022 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com