this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 14

 Следваща страница

» 4. Основни страници » a) Продукти

 

o    Продукти [екран];

Извежда списък на продуктите от избрания раздел в няколко страници с кратка информация за всеки продукт, неговата цена и бутон “купувам”. Ако продуктът е в промоция, неговата “промоционална” цена излиза в червено, а обикновената цена излиза “зачертана”. Тази страница е “чувствителна” към нивото на потребителя и показва респективно цените за дилъри (освен крайните цени).

Името и изображението на всеки продукт са връзка към подробната му страница (страница Продукт). Такава връзка има само в случай, че е въведена по-подробна информация за продукта в базата данни.

До всеки един продукт е разположен бутон за добавяне към кошницата. Тази връзка води и към самата страница с кошницата, за да може потребителят да се “увери” какво е добавил в нея и какво е нейното съдържание, както и да промени количеството на заявения продукт.

Страницата с продуктите предоставя на потребителите възможност за “филтриране” (ограничаване) на списъка от продукти по стойности на техните параметри. Това се осъществява с падащи списъци за всички стойности на техните параметри, подредени по категории. След филтриране, списъкът от продукти се ограничава само до тези, чиито избрани параметри имат посочените стойности.

Допълнителни елементи са отметките (check boxes), които са разположени пред всеки продукт и служат за избор на множество от продукти, които да се покажат в сравнителна таблица (страница Сравнение) [екран].

Малкото хоризонтално меню дава възможност за връщане към страниците Групи и Раздели като се “помнят” групата и раздела на продуктите от списъка.

продукти

сравнение

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com