this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 48

 Следваща страница

» 6. Административна част » d) Информация за фирмата

 

d)   Информация за фирмата:

-    Company / за фирмата [екран]

Въвеждане и редактиране на данните за фирмата. Тук се въвеждат адресна информация за фирмата, вид на валутата, в която се сключват сделките, данни за банката на фирмата (за плащане с банков превод) и др.

Данните се въвеждат на двата езика - първи и втори, избрани от фирмата, собственик на магазина.

 

информация за фирмата

 

 

22.06.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com