this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 35

 Следваща страница

» 6. Административна част » b) Управление на клиентите

 

b)   Управление на клиентите

-    Customers / клиенти

Страници за работа с клиентските данни. Системата записва регистрационните данни за клиентите в базата данни и дава възможност на администраторите да правят справки за тях, да променят тяхното ниво (дори и да спират техния достъп), както и да редактират и дори изтриват тази информация. Това са три динамични страници – една със списък на клиентите, една за редактиране и една за изтриване.

o    Списък [екран]

На тази страница е изведен списък на всички регистрирани клиенти. До всеки клиент в поле за избор е показано неговото ниво (на достъп до ценова информация) и връзка към функцията “промяна” на това ниво. Пак за всеки клиент има връзка към две функции – “редактиране” (към страница “Редактиране”) и “изтриване”. В началото на списъка има поле за избор на буква, по която той да се “филтрира” (т.е. да съдържа само клиентите, чиито имена започват с избраната буква).

o    Редактиране [екран]

В първата област на страницата се намира таблица с полета за редактиране на данните за клиентите (без паролата, защото тя се съхранява в криптиран вид и не може да бъде декриптирана от системата) и връзки към функциите “запис” и “отказ”. Във втората област е изведен списък на адресите от адресната книга на клиента без възможност за редактиране. В третата област е изведен списък на кредитните карти (без пълния номер на кредитната карта) и също без възможност за редактиране.

Има бутон за връщане към списъка с клиентите, който играе и ролята на “отказ”.

o    Изтриване

На страницата е изведена информация за клиента, подлежащ на изтриване и връзки към функциите за потвърждение – “да” и отказ – “не” на изтриването. Има бутон за връщане към списъка с клиентите.

 

списък

редактиране

 

 

30.05.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com