this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 34

 Следваща страница

» 6. Административна част » a) Управление на продуктите

 

-    Images / изображения

Страници за управление на изображенията (картинки и Flash анимации), които се използват за оформяне на съдържанието на публичния сайт. Системата позволява съхраняване в базата данни на изображения и Flash анимации и динамичното им извеждане в страниците на групите, разделите и продуктите в публичния сайт. Това са две динамични страници – една със списък на изображенията и една с подробна информация за изображението.

o    Списък [екран]

На тази страница е изведен списък на всички записани в базата данни изображения. До всяко изображение има връзка към две функции: “редактиране” (на името на изображението) и “изтриване”. Името на всяко изображение представлява връзка към подробната му страница (страница “Данни за изображението” ).

В края на страницата има две таблици с полета за въвеждане на данни за нови изображения и записването им в базата данни. Първата е за избор на файл с изображение от локалния компютър (или локалната мрежа), а втората е избор на изображение от Интернет чрез Интернет адрес (URL) на изображението.

o    Данни за изображението [екран]

Страница с подробна информация за изображението и информация към кои групи, раздели и продукти е “прикачено” то.

Първата област на страницата показва самото изображение и има бутони за мащабиране (увеличаване, намаляване, действителен размер и напасване в прозореца) на показаното изображение.

Втората област съдържа информация за параметрите на изображението (име, размер в байтове, размер в пиксели и тип – “mime type”) и полета за промяна на самото изображение (пак от локалния компютър или от Интернет).

Третата област съдържа три таблици със списък на продуктите, разделите и групите, “закачени” към това изображение и връзка към функцията за “откачане”-то му от тях. В началото на всяка таблица има функция за “закачане” на изображението към респективния обект (продукт, раздел, група).

Има бутон за връщане към списъка с изображенията.

 

списък

данни за изображението

 

 

19.08.2022 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com