this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 6

 Следваща страница

» 2. Предназначение » b) Потребители и Клиенти

 

b)   Потребители и Клиенти.

Всеки посетител на страниците на уеб сайта е потребител на системата. Той може да разглежда всички продукти, техните крайни цени, да “тегли” ценови листи за крайни клиенти. Може да избира продукти, които желае да закупи, в т.нар. пазарска кошница или просто кошница. Той, обаче, не може да пазарува.

Клиент е всеки потребител на системата, който е направил регистрация в нея. Той може да използва всички услуги, предлагани на уеб сайта, като най-важната от тях е да пазарува и да следи за статуса на своите поръчки.

Ако посетителят е разпознат като регистриран клиент, на видно място му се показва запомнената пазарската кошница, даваща информация колко продукта, които желае да поръча, се намират в нея.

Клиентите имат предимството да се абонират за получаване на информационен бюлетин.

-    Информацията за регистрираните клиенти включва:

o    Потребителско име – използва се за идентификация пред системата;

o    Вид на потребителя – фирма или физическо лице;

o    Име за контакт – използва се за обръщение в кореспонденцията;

o    Адрес на електронна поща – използва се за комуникация с клиента;

o    Език за контакт – на какъв език клиента желае да се контактува с него;

o    Парола – използва се за аутентикация пред системата;

o    Информационен бюлетин – желае ли клиента да получава такъв или не.

-    В процеса на работа всеки клиент може да съхрани и своята адресна информация в т.нар. адресна книга [екран]. Там той може да запише:

o    Предпочитания адрес на доставка;

o    Предпочитаните данни за фактурирането;

o    Допълнителни адреси, които могат да се ползват както за доставка, така и за фактуриране.

Тази адресна информация е достъпна от страницата за личните данни на клиента [екран] и той може да си я модифицира (добавят нови адреси и/или изтрива стари такива), когато пожелае.

адресна книга

лични данни

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com