this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 7

 Следваща страница

» 2. Предназначение » b) Потребители и Клиенти

 

-    Всеки нов клиент получава статут на “краен клиент” и “вижда” само крайните и промоционалните цени на продуктите. “Нивото” на даден клиент може да бъде променяно по всяко време от администраторите в следните положения:

o    Невалиден клиент – отнема се правото на клиента да пазарува, а също така достъпа му до личните данни и неговите поръчки;

o    Краен клиент – основно ниво (по подразбиране при регистрация);

o    Дилър – ниво дилър;

o    Дилър – ниво дилър с по-голяма отстъпка.

Клиентите от различните нива имат и различен достъп до ценовата информация [екрани], както и до документите с ценовите листи на продуктите.

-    Системата позволява да се съхраняват и предоставят ценови листи и други документи (брошури, ръководства за потребителя, аудио и видео и др.) на клиентите. На всяка ценова листа или документ се определя ниво на достъп, което съответства на нивата за клиентите.

-    Ценовите листи и документите са организирани и по раздели за по-удобно търсене и намиране. При “зареждането” (upload) на всеки документ в базата данни системата автоматично разпознава и записва:

o    Неговия тип (дали това е текстови файл, документ, Flash анимация, аудио или видео файл);

o    Неговото име;

o    Размера на документа в байтове.

Клиентите от дадено ниво имат достъп до документите, предназначени за тяхното ниво и за нивата под тях. Крайните клиенти нямат достъп до ценовите листи на дилърите, докато дилърите могат да “изтеглят” ценовите листи за крайни клиенти.

продукти

ценови листи

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com