this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 18

 Следваща страница

» 4. Основни страници » b) Ценови листи и документи

 

b)   Ценови листи и документи

Ценовите листи и документи се предлагат на потребителите и клиентите в зависимост от тяхното ниво на достъп.

-    Ценови листи [екран]

Динамична страница, даваща възможност на потребителя да си състави и отпечата ценова листа само с интересуващите го продукти. До нея се достига чрез страничното меню за ценови листи.

Ако до страницата се достигне чрез връзката “Още” от страничното меню, се показва списък на всички раздели и групи продукти.

Ако до страницата се достигне чрез връзката-име на някоя група, списъкът съдържа само разделите от тази група.

Съставената оферта ще съдържа продуктите от маркираните (с checkbox) имена на група или раздели. Ако има маркирано име на група, в офертата влизат всички продукти на нейните раздели. Ако има маркирани само имена на раздели, в офертата влизат техните продукти. Ако няма маркирано нищо, офертата съдържа всички продукти на групите и разделите, показани на екрана.

За помощ на страницата има описателен текст, поясняващ как се работи с ценовите листи.

Те могат да бъдат генерирани в HTML и Excel (XML или CSV) формат.

Тук има връзка към файлове с различна информация (вкл. ценови листи), съхранени в базата данни. Достъпът до тях е посредством странично меню.

-    Документи [екран]

Работата по съхраняване или разглеждане на файловете е подобна на тази по съставяне на ценова листа. Кратък описателен текст в помощ е предоставен на страницата. Могат да се разглеждат или всички файлове (чрез връзката “Още” от меню Документи) или файловете за определена група чрез връзката-име нa групата.

ценови листи

документи

 

 

22.02.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com