this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 17

 Следваща страница

» 4. Основни страници » a) Продукти

 

o    Сравнение [екран].

Това е една много полезна страница за потребителите. Тук може да се види сравнителна информация на няколко продукта по сходни видове параметри и техните стойности. Много е подходяща за бърз избор на продукт по зададен критерий.

Извежда се сравнителна таблица като в колонките са разположени данните за самите продукти, а по редовете - параметрите за сравнение. Първата колонка съдържа наименованията на параметрите, групирани по категории. Всяка следваща колонка започва отгоре надолу с картинка на продукта, наименованието и цената му, бутон за добавяне към кошницата за пазаруване, продуктови номера на търговеца и производителя. Следва спецификация на параметрите на продукта (техните стойности), подредени по категории и видове както е посочено в първата колонка на таблицата. На местата, където продуктът няма стойност за дадения параметър, се извежда тире (“-”).

Всяко наименование на параметрите от първата колонка представлява връзка, която задава команда на системата да подреди колонките с продуктите по реда на нарастване на стойностите на този параметър и страницата се “обновява”. Ако това е цена, най-отпред (в първа колонка) ще се подреди най-евтиният продукт.

Най-отгоре на всяка колонка за продукт има връзка с команда към системата да го отстрани от таблицата за сравнение.

сравнение

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com