this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 16

 Следваща страница

» 4. Основни страници » a) Продукти

 

o    Търсене [екран];

Поле за въвеждане и бутон за търсене има на всяка страница от уеб сайта, така че да е достъпно по всяко време.

Страницата за търсене е много удобен инструмент и същевременно много прост за ползване.

До нея се достига след натискане на бутона търсене от всяка страница. Ако не е бил попълнен стринг за търсене, първоначално страницата съдържа само едно поле за въвеждане и един бутон за стартиране на търсенето. След въвеждане на произволен текст и стартиране на самото търсене, системата извежда резултат (ако има такъв) под формата на списък от разделите и продуктите, които отговарят на критерия за търсене.

Търсенето се осъществява върху: имената на разделите и тяхното описание, имената на продуктите и тяхното описание, номерата на продуктите и стойностите на техните параметри.

В списъка с продукти името и изображението на всеки продукт е линк към подробната му страница. Както на всяка страница и тук има информация за цените и бутон “купувам”.

В списъка с раздели, резултат от търсенето, имената на разделите са същевременно и връзки към страниците на тези раздели.

търсене

 

 

06.10.2022 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com