this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

 

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 3

 Следваща страница

» 2. Предназначение » a) Продукти

 

a)   Продукти.

Продуктите са основния предмет на сайтовете за електронна търговия. Те могат да бъдат също стоки или услуги. Продуктите могат да бъдат групирани свободно на три нива, да бъдат подробно описвани и параметризирани, както и да им се определят цени за продажба.

-    Продуктите в системата са организирани йерархично на три нива – групи продукти, раздели (подгрупи) и продукти.
 

Йерархична структура на продуктите

Организирането на продуктите в такава структура позволява те да се управляват по-лесно и респективно по-удобно да се разполагат в отделни страници за бързо търсене, намиране и разглеждане. За по-голяма гъвкавост може един продукт да “членува” в повече от един раздел, както и един раздел може да е член на няколко групи.

-    Продуктите притежават допълнителна система за описание на техните параметри, организирана в категории и атрибути.
 

Организация на параметрите на продуктите в категории

 

-    Всеки продукт се намира в определен раздел и може да има параметри само за атрибутите, характеризиращи този раздел.
 

Връзка между класификацията на продуктите и техните атрибути

 

 

 

15.07.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com