this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 5

 Следваща страница

» 2. Предназначение » a) Продукти

 

Категоризирането на продуктите позволява по-гъвкаво да се описват техните параметри и дава на системата допълнителни критерии за търсене (филтриране) на каталожната информация.

Обединяването на параметрите в категории позволява на системата да извежда сравнителна информация за група продукти (по избор на потребителя) в отделни уеб страници, което улеснява ориентирането и бързия избор на продукта, притежаващ търсените качества.

-    Продуктите [екрани] се описват с наименование, описание, номер, номер (код) на производителя, подробна информация и др.

-    Всеки един продукт притежава и ценова информация, състояща се от:

o    Крайна цена – тази, която виждат крайните клиенти;

o    Промоционална цена – ако продуктът е в промоция;

o    Дилърска цена – ниво 1;

o    Дилърска цена – ниво 2, с по-голяма отстъпка;

o    Валута – валутата, в която се съхранява цената; тя може да бъде различна от валутата, в която се извършват сделките.

o    Дата – от кога тези цени влизат в сила.

Системата съхранява историческа информация за цените на продуктите като позволява да се въвеждат и “бъдещи” цени, т.е. цени, влизащи в сила на определена дата и час, които още не са настъпили. Системата винаги показва на потребителите “актуалната по време” цена, т.е. цената, валидна за текущата дата и час.

Системата позволява цените на продуктите да се съхраняват в няколко различни валути за удобство на търговците. В момента на пускане на поръчката цените се преизчисляват във валутата, която се използва за извършване на сделката (у нас това е лева) като се използва “актуалния” (валиден към момента) валутен курс.

-    Към всеки продукт, раздел или група може да се “прикачи” изображение (едно или няколко) под формата на GIF, JPG (изображения) или SWF (Flash анимация), което да се показва на съответните продуктови страници и те да изглеждат по-атрактивно.

 

продукти

продукт

сравнение

 

 

19.08.2022 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com