this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 47

 Следваща страница

» 6. Административна част » c) Управление на поръчките

 

-    Tax / данъци

Страници за въвеждане на ставките на данъците за държавите, в които оперира търговеца. Системата предоставя възможност тези данъци (най-често ДДС) да се използват при изчисление на поръчките в зависимост от това в коя държава (или щат) се извършва сделката. Това са три динамични страници – една със списък на данъците, една за редактиране и една за въвеждане на нов данък.

o    Списък [екран]

На страницата е изведен списък на данъците. До всеки данък има връзка към две функции: “редактиране” (към страница “Редактиране”) и “изтриване”. В началото на списъка има връзка към функцията “нов данък” (към страница “Нов данък”).

o    Редактиране

Тази страница извежда полета за редактиране на избрания данък. Отстрани са връзките към функциите “запис” и “отказ”. Има бутон за връщане към списъка с данъците.

o    Нов данък

На страницата е изведена таблица с полета за въвеждане на данните за данъка и връзки към функциите “запис” и “отказ”. Има бутон за връщане към списъка с данъците.

 

списък

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com