this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 30

 Следваща страница

» 6. Административна част » a) Управление на продуктите

 

-    Departments / раздели продукти

Въвеждане и/или редактиране на разделите от продукти и организирането на продуктите по раздели. Управление на категориите с параметри за продуктите. Това са няколко активни страници – една с целия списък, една за редактиране на данните за тях и една за изтриване на раздел.

o    Списък [екран]

На страницата е изведен списък на разделите, филтриран по група. Името на раздел представлява връзка към страницата на продуктите, включени в него. До всеки раздел има връзка към две функции: “редактиране” (към страница “Редактиране”) и “изтриване” (към страница “Изтриване”). В края на списъка има полета за въвеждане на име и описание на нов раздел и връзка към функцията “добави нов раздел”.

Полето за избор на групата, чиито списък раздели да се покаже, се намира най-отгоре на страницата.

o    Редактиране [екран]

В първата област на тази страница се намира таблица с полета за редактиране на данните за раздела и връзки към функциите “запис”, “отказ” и “копие”.

Във втората област е изведен списък на групите, в които “членува” разделът с връзка към функция “изтрий” за “откачане” на раздела от съответната група. След този списък има поле за избор на група и връзка към функцията “добави” за добавяне на раздела към избраната група.

В третата област е изведен списък на категориите, по които ще могат да се класифицират продуктите от този раздел с връзка към функцията “изтрий” за “откачане” на категорията от раздела. След този списък има поле за избор на категория и връзка към функцията “добави” за добавяне на избраната категория към раздела.

В четвъртата област е изведено името на картинката за този раздел с връзка към функцията “изтрий” за “откачане” на картинката от раздела.

Има бутон за връщане към списъка с разделите.

o    Изтриване

На страницата е изведена информация за раздела, подлежащ на изтриване и връзки към функциите за потвърждение – “да” и отказ – “не” на изтриването. Има бутон за връщане към списъка с разделите.

 

списък

редактиране

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com