this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 37

 Следваща страница

» 6. Административна част » b) Управление на клиентите

 

-    Documents / документи

Страници за управление на документите (или всякакви файлове с документи, ценови листи, изображения, аудио и видео и др.), като: “зареждане” (upload), описание, организиране по нива на клиентите и по групи продукти. Системата предоставя възможност да се “зареждат” (upload) и записват в базата данни файлове с документи и след това те да се предлагат за “сваляне” (download) от потребителите и клиентите. Това са две динамични страници – една със списък на ценовите листи и една за редактиране.

o    Списък [екран]

На тази страница е изведен списък с документи, записани в базата данни. Той е подреден както по групи продукти, за които се отнасят, така и по нива на потребители, за които са предназначени тези документи. До всеки документ има връзки към функциите “редактиране” и “изтриване”.

В началото на списъка има две полета за филтрирането му: първото - с всички групи, а второто - с нивата.

Следва форма с полета за въвеждане на данни за нов документ и бутон “добави”.

o    Редактиране

Тази страница е подобна на страницата “Списък” с разликата, че остава само таблицата със списъка на документи, а данните за документа, който се редактира, се трансформират в полета за редактиране. До този документ се появяват връзки към функциите “запис” и “отказ”.

 

списък

 

 

26.10.2020 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com