this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 38

 Следваща страница

» 6. Административна част » b) Управление на клиентите

 

-    Price Lists / ценови листи

Страници за бързо въвеждане на ценова информация за продукти от .xls файл. Необходимо е във файла да има данни за продуктовия номер или за номера от производителя, или и двата заедно, които да отговарят на реално въведени в базата данни продукти. За продуктите без дата на влизане в сила на цената и валута, се използват зададените в полетата в началото на страницата. Чрез копиране от файла информацията за цените се записва в полето за данни на страницата [екран] и се натиска бутона “Analyze”.

На следващата страница подадената информация се анализира и се предлага наименование на съответната колона с информация за записване в базата данни [екран]. Потребителят може да промени това наименование, ако предположението не е съвсем точно или ако желае. След това се натиска бутона “Check”.

С това се претърсва базата данни за продукти по колоните, които са предположени за продуктов и производителски номер и се проверява дали има подадена информация за поне една цена за продукт. Ако продуктът е намерен в базата данни се отбелязва (“чеква”) първият чекбокс. Ако има и информация за цени, се отбелязва (“чеква”) и вторият чекбокс. В базата ще се запишат данни само за тези продукти, които са в подходящ вид - намерени са в нея и имат информация за цена, т.е. “чекнати” са и двата чекбокса [екран].

След натискане на бутона “Prepare” информацията за продуктите в подходящ за записване в базата вид се подготвя във вида, в който действително ще се запише: цените - с два знака след десетичната точка, валутата - действителна валута [екран].

С натискане на бутона “Insert” информацията се записва в базата данни и се извежда списък на продуктите, за които това е направено [екран].

За всяка от изброените стъпки има описание в легенда на страниците.

 

информация

анализ

проверка

подготовка

запис

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com