this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 39

 Следваща страница

» 6. Административна част » b) Управление на клиентите

 

-    Statuses / наличност на продуктите

Това са няколко страници за бързо въвеждане на информация за наличностите на продуктите от базата данни от .xls файл. Въвеждането на информацията е по начин, подобен на този за цените и описан в предната точка на документацията.

Информацията от файла се копира в полето за данни на страницата [екран]. При това е задължително първият ред от данните да съдържа имената на колоните - Part #, Mfg #, Name, OnStock, Expected, OnOrder. Те ще служат за определяне на това в кое поле да се запише информацията от дадената колона.

След натискане на бутона “Analyze” първия ред от информацията се използва за определяне на колоните [екран].

Следващата стъпка е натискане на бутона “Check”, с което се претърсва базата данни за продукти по колоните, които са предположени за продуктов и производителски номер и се проверява дали има подадена информация за наличност. Ако продуктът е намерен в базата данни се отбелязва (“чеква”) първият чекбокс. Ако има и информация за наличност, се отбелязва (“чеква”) и вторият чекбокс. В базата ще се запишат данни само за тези продукти, които са в подходящ вид - намерени са в базата данни и имат информация за наличност, т.е. “чекнати” са и двата чекбокса [екран].

След натискане на бутона “Prepare” остават само продуктите в подходящ за записване в базата вид [екран]. Ако има повече от една колона с данни за наличност, се записват данните по приоритет както следва: наличност в момента, дата на очакване на поръчката, дни за доставка след заявка.

С натискане на бутона “Insert” информацията се записва в базата данни и се извежда списък на продуктите, за които това е направено [екран].

За всяка от изброените стъпки има описание в легенда на страниците.

 

информация

анализ

проверка

подготовка

запис

 

 

22.06.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com