this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 41

 Следваща страница

» 6. Административна част » c) Управление на поръчките

 

o    Списък [екран]

В началото на тази страница се повтаря формата от страница “Критерии за избор” с параметрите, по които са търсени и открити поръчките, изведени в списъка. Това позволява да се въвеждат нови критерии и пак да се пуска заявка за търсене.

Следва списък с кратко описание на тези поръчки, подредени по хронологичен ред. За всяка поръчка има полета за промяна на състоянието на поръчката и допълнителна информация за основанието на тази промяна. До всяка поръчка има връзки към функциите “запиши” (новото състояние) и “отмени” (направените промени).

Всеки номер на поръчка представлява връзка към подробната страница на поръчката.

В края на таблицата има обща сума на поръчките от списъка.

o    Поръчка [екран]

Тази страница показва пълна информация за поръчката. Ако тя е в начално състояние “пусната”, страницата показва данните за поръчката, които могат да се променят в полета за редактиране и връзки към функция за “запис” на новите данни.

Последната таблица съдържа форма за въвеждане на ново състояние с връзка за “запис” и извежда хронологичен списък на всички състояния, заемани от поръчката и връзка към функция за “изтриване” на всяко състояние.

В края на страницата има връзка към функция за отпечатване на поръчката (към страница “Печат”).

o    Печат

Страница с пълна информация за поръчката (в отделен прозорец на браузъра), пригодена за отпечатване на принтер. Има два бутона – един за печат и един за затваряне на прозореца. Печатът може да се осъществи и от системните функции на браузъра.

 

списък

поръчка

 

 

22.06.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com