this site in english

 

¬ Съдържание

¬ ЕДА Интернет Магазин - Описание на продукта

¬ Екрани

1. Въведение
2. Предназначение
   a) Продукти
   b) Потребители и Клиенти
   c) Кошница и поръчки
   d) Допълнителни елементи
3. Обща структура
4. Основни страници
   a) Продукти
   b) Ценови листи и документи
   c) Пазаруване
   d) Лични данни
5. Допълнителни страници
   a) За фирмата
   b) Контакти
   c) Помощ
6. Административна част
   a) Управление на продуктите
   b) Управление на клиентите
   c) Управление на поръчките
   d) Информация за фирмата
   e) Администратори
   f) Оферти
   g) Друго съдържание
   h) Информационен бюлетин
7. Използвани технологии Предишна страница

стр. 42

 Следваща страница

» 6. Административна част » c) Управление на поръчките

 

-    Status / състояния на поръчките

Страници за въвеждане/редактиране на състоянията, които могат да заемат поръчките. Системата предоставя възможност тези състояния да се използват при обслужването на клиентските поръчки. Това са три динамични страници – една със списък на състоянията, една за редактиране и една за изтриване.

o    Списък [екран]

На тази страница е изведен списък със състоянията на поръчките. До всяко ниво има връзки към функциите “редактиране” и “изтриване”.

Следва форма с полета за въвеждане на данни за ново състояние и бутон “добави”.

o    Редактиране

Тази страница е подобна на страницата “Списък” с разликата, че остава само таблицата със списъка на състоянията, а данните за състоянието, което се редактира, се трансформират в полета за редактиране. До това състояние се появяват връзки към функциите “запис” и “отказ”.

o    Изтриване

На страницата е изведена информация за състоянието, подлежащо на изтриване и връзки към функциите за потвърждение – “да” и отказ – “не” на изтриването. Има бутон за връщане към списъка със състоянията.

 

списък

 

 

20.04.2024 - http://ecom.edabg.com

 www.edabg.com